Tags

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng

Tìm theo ngày
Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng mới nhất

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng mới nhất

Kiểm tra và nắm bắt thông tin quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng là một việc rất cần thiết đối với nhân dân và các doanh nghiệp. Để biết chính xác việc quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ đề cập đến những nội dung gì, hãy cùng tìm hiểu nội dung dưới đây.

Giới thiệu về tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh Cao Bằng nằm ở phía đông bắc Việt Nam.

Tỉnh Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 6.690,72 km², là cao nguyên đá vôi xen lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 200 m, vùng sát biên có độ cao từ 600 m đến 1300 m so với mặt nước biển. Núi non trùng điệp. Rừng núi chiếm hơn 90% diện tích toàn tỉnh. Từ đó hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá, miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng rậm.

Vị trí địa lý của tỉnh Cao Bằng như sau:

- Phía bắc và đông bắc giáp với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) với đường biên giới dài 333,125 km.

- Phía tây giáp tỉnh Hà Giang; phía tây nam giáp tỉnh Tuyên Quang; phía nam giáp các tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Tỉnh Cao Bằng hiện nay có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 161 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 14 thị trấn, 8 phường và 139 xã. Trung tâm hành chính của tỉnh là TP Cao Bằng, cách Hà Nội 279 km. Cụ thể:

1 thành phố: Thành phố Cao Bằng.

9 huyện: Huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, huyện Hạ Lang, huyện Hà Quảng, huyện Hòa An, huyện Nguyên Bình, huyện Quảng Hòa, huyện Thạch An, huyện Trùng Khánh.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng gồm những gì?

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỉnh Cao Bằng sẽ có những nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất của 1 thành phố và 9 huyện đến năm 2030.

- Diện tích, cơ cấu các loại đất bao gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.

- Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

+ Đất nông nghiệp

+ Đất phi nông nghiệp

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 tỷ lệ 1/10.000. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh trong khi thực hiện kế hoạch quy hoạch sử dụng đất:

- Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Yêu cầu về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng cần thực hiện các vấn đề sau:

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm….

- Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt, điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách.

- Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạn tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch sử dụng đất.

Trên đây là tất cả những nội dung chính có liên quan đến chủ đề quy hoạch sử dụng đất tỉnh Cao Bằng. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các quy định về quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.