Quy hoạch vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đến năm 2035

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2637/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động đến năm 2035

Phạm vi lập quy hoạch 

Phạm vi lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính huyện Kim Động. Phía bắc giáp huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi; phía nam giáp TP Hưng Yên; phía đông giáp huyện Ân Thi và huyện Tiên Lữ; phía tây huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.  

Tính chất vùng 

Huyện Kim Động là huyện phát triển kinh tế tổng hợp với các thế mạnh về du lịch, công nghiệp nhẹ, nông nghiệp công nghệ cao... gắn với các định hướng của Vùng thủ đô hà nội và Vùng tỉnh Hưng Yên đã được phê duyệt; là huyện phát triển du lịch - dịch vụ; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực phía Bắc của thành phố Hưng Yên.

Các dự báo phát triển vùng   

Về dân số, dân số hiện trạng khoảng 113.858 người. Dự báo đến năm 2025, dân số toàn huyện khoảng 127.860 người; đến năm 2035 khoảng 147.800 người và tỷ lệ đô thị hóa khoảng 30%.  

Về quy mô đất đai, dự kiến tiêu chuẩn đất đô thị khoảng 150 - 170 m2/người; quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2020 khoảng 1.200 ha và đến năm 2035 khoảng 1.7000 ha. Cụ thể, dự báo đến năm 2025 diện tích đất dân dụng khoảng 2.958,05 ha, đất ngoài dân dụng khoảng 1.002,56 ha; Dự báo đến năm 2030 diện tích đất dân dụng khoảng 3.374,05 ha và đất ngoài dân dụng khoảng 1.246,32 ha. 

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên ở dưới đây:   

 - Bản vẽ định hướng phát triển không gian:   

 

  Bản vẽ định hướng phát triển không gian huyện Kim Động. 

 

- Bản vẽ Quy hoạch giao thông: 

  Bản vẽ Quy hoạch giao thông huyện Kim Động. 

chọn
Nhiều doanh nghiệp BĐS, xây dựng đặt mục tiêu lợi nhuận đi lùi năm 2023
Năm 2023, trước tình hình kinh tế gặp khó, nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS, xây dựng đã lên kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận đi lùi so với kết quả thực hiện được trong năm 2022 như Đất Xanh Services, Vinaconex, Viglacera, Sonadezi Long Thành, CII,,...