Quy hoạch vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030

Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/4/2016.

Phạm vi lập quy hoạch

Theo quyết định, phạm vi lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng được xác định trên toàn tỉnh Cao Bằng với tổng diện tích tự nhiên là 6.703,42 km2 gồm 13 đơn vị hành chính; một thành phố và 12 huyện, với ranh giới phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang; phía nam giáp tỉnh Lạng Sơn và Bắc Kạn.

Tính chất vùng

Vùng tỉnh Cao Bằng là điểm nối trong vành đai phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng các tỉnh miền núi phía đông bắc; là một trong những đầu mối trung chuyển quan trọng giao thương với Trung Quốc thông qua các cửa khẩu; 

Là vùng kinh tế tổng hợp, phát triển từ hạt nhân kinh tế là TP Cao Bằng và Khu kinh tế cửa khẩu; là vùng phát triển nông, lâm nghiệp; công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển dịch vụ du lịch;...

Các dự báo phát triển vùng

Về kinh tế , tốc độ tăng trưởng bình quân đến năm 2020 dự báo đạt khoảng 7 - 8%/năm; đến năm 2030 đạt khoảng 6,5 - 7,5%/năm; cơ cấu kinh tế theo các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, nông - lâm nghiệp đến năm 2020 dự báo là 23%, 57,5% và 19,5%; đến năm 2030 là 22%, 60% và 18%; - GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 1.650 USD; đến năm 2030 đạt khoảng 4.300 USD.

Về dân số , tổng dân số đạt khoảng 551.300 người; dân số đô thị khoảng 153.900 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 27,92% đến năm 2020;  tổng dân số khoảng 612.500 người; dân số đô thị khoảng 205.500 người; tỷ lệ đô thị hóa khoảng 33,55% đến năm 2030.

Về nhu cầu sử dụng đất, đất xây dựng đô thị năm 2020 khoảng 2.500 ha; năm 2030 khoảng 3.500 ha; đất xây dựng khu dân cư nông thôn năm 2020 khoảng 2.850 ha; năm 2030 khoảng 3.100 ha.

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Cao Bằng đến năm 2030.

- Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian vùng tỉnh Cao Bằng.

- Bản vẽ Quy hoạch giao thông:

 Bản vẽ Quy hoạch giao thông vùng tỉnh Cao Bằng.