Quỹ ngoại Hàn Quốc giảm tỉ lệ sở hữu cổ phiếu CTD xuống còn 2,05%

Theo thông báo từ Korea Investment Management Co., Ltd, 5/7 thành viên của quĩ này đã bán tổng số 6.306.500 cổ phiếu CTD, giảm tỉ lệ sở hữu từ 10,31% xuống còn 2,05%.

Korea Investment Management Co., Ltd, quĩ đầu tư đến từ Hàn Quốc vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư liên quan tại Công ty CP Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD).

Cụ thể, 5/7 thành viên của nhóm là KITMC WorldWide Vietnam Fund 2 đã bán 50.000 cổ phiếu; KITMC WorldWide Vietnam RSP Balanced Fund đã bán 700.000 cổ phiếu; KITMC WorldWide China Vietnam Fund bán 70.000 cổ phiếu; KIM Vietnam Growth Equity Fund bán 5.315.000 cổ phiếu và Kim Investmens Funds Kim Vietnam Growth Fund bán 171.500 cổ phiếu.

Với việc bán tổng số 6.306.500 cổ phiếu lần này, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông đến từ Hàn Quốc giảm từ 10,31% xuống 2,05%.

sádad

Nguồn: Báo cáo giao dịch của Korea Investment Management Co., Ltd.

Trước đó, theo Kinh tế và Tiêu dùng, liên quan đến nhóm nhà đầu tư ngoại này, KIM Vietnam Growth Equity Fund, một thành viên của Korea Investment Management Co., Ltd đã mua thêm 437.853 cổ phiếu CTD vào ngày 18/7, nâng sở hữu của cả nhóm tại Coteccons lên 7,75 triệu cổ phần, tương ứng tỉ lệ sở hữu 10,15%.

Trong đó, KIM Vietnam Growth Equity Fund là cổ đông lớn nhất trong nhóm với 6,2 triệu cổ phần (tỉ lệ 8,12%). Kể từ cuối năm 2018, KIM Vietnam Growth Equity Fund liên tục gom thêm cổ phiếu CTD với khối lượng hàng trăm nghìn đơn vị trong mỗi lần mua.

Theo Bản báo cáo tài chính quí II/2019 của Coteccons, doanh thu của Coteccons trong quí II giảm 30% so với cùng kỳ xuống mức 5.788 tỉ đồng. LNST giảm đến 71%, xuống còn 124 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận kết quả kém nhất kể từ năm 2016 đến nay. Cụ thể, công ty đạt 10.037 tỉ đồng doanh thu và 313 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 20% về doanh thu và và 56,4% về lợi nhuận.

Với kết quả trên, Coteccons chỉ mới hoàn thành 37% kế hoạch doanh thu và 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

chọn