Đô thị

Sân bay Long Thành từ ngày phê duyệt đến khởi công dự án

Sân bay Long Thành xuất hiện lần đầu tiên trong Quyết định ngày 24/10/1997 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc. Đến ngày 5/1/2021, giai đoạn một của dự án được khởi công với mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2025.
Sân bay Long Thành từ ngày phê duyệt đến khởi công dự án - Ảnh 1.
Đô thị
 
chọn