Sẽ thu hồi dự án nhà máy xử lí rác phát điện chậm triển khai tại Hà Nội

Hiện tại, tiến độ triển khai các dự án nhà máy xử lí rác phát điện trên địa bàn TP Hà Nội còn chậm, có dự án còn chưa xong thủ tục chuẩn bị đầu tư...

Đó là nội dung trong văn bản số 529/TB-VP được Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp kiểm tra tiến độ các dự án nhà máy xử lí rác phát điện trên địa bàn thành phố.

Theo báo Hà Nội Mới, chủ trương chung của thành phố là tập trung kiểm tra, rà soát, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào vận hành để giải quyết bức xúc về xử lí rác thải hiện nay. Đối với các dự án chậm triển khai, không đủ năng lực thì kiên quyết thu hồi, khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo với dự án nhà máy Điện rác Sóc Sơn (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội), UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nhân lực, nguồn lực, khẩn trương đầu tư xây dựng nhà máy, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn để vận hành, khai thác vào tháng 1/2021.

Dự án điện rác Seraphin (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin), đây là dự án trọng điểm của thành phố, đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư. UBND thành phố giao các sở Xây dựng, KH&ĐT, Công Thương, Tài chính phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư khẩn trương thực hiện theo tiến độ, yêu cầu khởi công đầu quí I/2021, hoàn thành trong thời gian trước 20 tháng.

Dự án xử lí rác thải thu hồi điện tại Xuân Sơn (chủ đầu tư là Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và Công ty Hitachi Zosen Coporation): Giao Sở KH&ĐT rà soát các đề nghị của nhà đầu tư, phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư báo cáo Bộ KH&ĐT giải quyết (nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi dự án và tổ chức kinh tế thực hiện dự án không góp vốn), thực hiện trong tháng 11/2020. Quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không đề xuất được phương án giải quyết, Sở KH&ĐT báo cáo UBND thành phố xem xét, chấm dứt chủ trương đầu tư theo qui định.

Với dự án khí hóa rác thải sinh hoạt thành điện năng tại Xuân Sơn (chủ đầu tư là Công ty TNHH Indovin Power); dự án Khu xử lí rác thải Châu Can, huyện Phú Xuyên (chủ đầu tư là Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long): Giao Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành qui định của pháp luật về đầu tư, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/12/2020.

Dự án Khu xử lí chất thải Đồng Ké, huyện Chương Mỹ, UBND huyện Chương Mỹ nghiên cứu ý kiến của người dân thôn Đồng Ké để xác định hướng tuyến đường vào khu xử lí chất thải hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến dân sinh; nghiên cứu dải cây xanh hai bên đường để bảo đảm môi trường (thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết), hoàn thành trước ngày 20/11/2020.

Sở TN&MT, UBND huyện Chương Mỹ khẩn trương rà soát hồ sơ khu đất giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của UBND thành phố; báo cáo các phương án, đề xuất thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 179.658m2 đất thuộc khu vực dự án, hoàn thành trước ngày 20/11/2020...

chọn