Si Ma Cai, Lào Cai đấu giá 13 thửa đất ở đô thị, khởi điểm từ 289 triệu đồng/thửa

13 thửa đất tại thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, có diện tích từ 90,5 m2/thửa đến 100 m2/thửa.

Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Si Ma Cai.

Cụ thể là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 13 thửa đất tại đường Cư Hòa Vần (sau công an huyện), tổ dân phố Hang Rồng và đường Tráng A Pao (khu 16 ha), tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Diện tích các thửa đất từ 90,5 đến 100 m²/thửa.

13 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 289,6 triệu đồng/thửa đến 350 triệu đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm các thửa đất là hơn 4,3 tỷ đồng.

Các thửa đất nêu trên là loại đất ở chia lô, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài.

 Thông tin 13 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).          

Bước giá tối thiểu là 5 triệu đồng/bước giá/một thửa đất. Tiền mua hồ sơ là 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

Thời gian xem tài sản vào các ngày 13, 14/10 (trong giờ hành chính), khách hàng liên hệ với Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình để được hướng dẫn.

Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 6/10 đến ngày 25/10, trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hạn cuối cùng đến 16h30 ngày 25/10 (tính theo dấu đến của bưu điện). Công ty căn cứ vào thời gian trên dấu của cơ quan bưu điện để xác định hồ sơ hợp lệ. Địa điểm nhận hồ sơ tại phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng nộp tiền đặt trước các ngày 25, 26, 27/10 trong giờ hành chính vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình. Tiền đặt trước của khách hàng phải có trong tài khoản của Công ty theo báo có của ngân hàng trước 16h30 ngày 27/10.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 9h ngày 28/10 tại hội trường phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, địa chỉ tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai.

Thông tin liên hệ: Số điện thoại 0913.031.487 hoặc 0915.768.266 (trong giờ hành chính).

chọn