Sóc Sơn dự chi gần 440 tỷ GPMB đường vành đai 4

Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn, với chiều dài 2,3 km, dự kiến chi phí bồi thường, GPMB cho dự án này gần 440 tỷ đồng.

Một góc huyện Sóc Sơn hiện nay. (Ảnh: Hà Nội mới)

Theo Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội,  sáng 6/10, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy, đã thực hiện giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội, trong giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn huyện Sóc Sơn triển khai 3 dự án trọng điểm của thành phố.

Các dự án này gồm các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang là dự án đầu tư xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II; đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội qua huyện Sóc Sơn; dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn.

Trong đó, huyện Sóc Sơn được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 1 dự án (dự án thành phần 1.1 - Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 4) và phối hợp với chủ đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II.

Đối với dự án đầu tư xây dựng khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, huyện thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng giải phóng mặt bằng tại địa phương, với tổng diện tích 74 ha, thuộc địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (trong đó, đất nông nghiệp, đất chuyên dùng là 52 ha của 442 hộ gia đình; đất ở là 21 ha của 287 hộ gia đình).

Đến nay, đã bàn giao 71 ha mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện thi công, đạt 97% diện tích dự án; còn 2,2 ha liên quan đến 36 trường hợp hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Ngoài ra, huyện Sóc Sơn cũng được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu đất xen kẹt, cắt xén tại các xã Nam Sơn, Bắc Sơn phục vụ triển khai dự án đầu tư Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II.

Đến nay, đã có 1 dự án hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án giải phóng mặt bằng, 1 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng 0,9/1,6 ha.

Đối với đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn, với chiều dài 2,3 km, trong đó, có đoạn vượt qua sông Cà Lồ, quốc lộ 2 và nút giao với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, diện tích đất thu hồi hơn 48 ha, của 500 hộ dân (chủ yếu là đất nông nghiệp, có 3 hộ đất ở bị ảnh hưởng) tại các xã Thanh Xuân, Tân Dân.

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến là 438 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã hoàn thành các khâu chuẩn bị để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch.

Cũng tại buổi giám sát, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã nêu một số kiến nghị, đề xuất để giải quyết những khó khăn, tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu Liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II, huyện đề nghị UBND thành phố sớm ra hạn thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng dự án xen kẹt, cắt xén ngoài chỉ giới dự án; bố trí kinh phí để thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4, huyện đề xuất thành phố chấp thuận cơ chế đặc thù trong công tác di chuyển mộ và giải phóng mặt bằng các nghĩa trang phục vụ di chuyển (khoảng 1.000 ngôi mộ); công tác bồi thường, hỗ trợ, di chuyển các công trình ngầm nổi; công tác bồi thường, hỗ trợ về đất và về nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.

Lãnh đạo TP yêu cầu huyện tập trung triển khai đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô đúng tiến độ, khai thác triệt để các cơ chế chính sách, đặc biệt là trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo dự án không chậm muộn, gây lãng phí nguồn lực quốc gia. 

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.