Sonadezi Long Thành đẩy mạnh cho thuê nhà xưởng tại các KCN Long Thành, Châu Đức

Năm nay, Sonadezi Long Thành dự kiến triển khai xây dựng và tiếp thị cho thuê các nhà xưởng tại KCN Long Thành và KCN Châu Đức. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư dự án cụm nhà xưởng cho thuê 5,88 ha (11 nhà xưởng) tại KCN Châu Đức.

Theo báo cáo thường niên vừa công bố của CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL), năm nay, công ty nhận định sẽ tiếp tục là một năm rất khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Do đó, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 455 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận này cũng tương đương giảm 9% so với kết quả năm 2022. 

 Nguồn: BCTN Sonadezi Long Thành.

Sonadezi Long Thành cho biết, năm nay, công ty sẽ triển khai xây dựng và tiếp thị cho thuê các nhà xưởng thuộc cụm xưởng giai đoạn 4, 5; cho thuê đất dịch vụ tại Khu công nghiệp (KCN) Long Thành; cho thuê nhà xưởng tại KCN Châu Đức; đồng thời tiếp tục phát triển các dịch vụ đi kèm như cung cấp nước, dịch vụ xử lý nước thải, trạm xăng dầu KCN Long Thành. 

Mục tiêu cho thuê nhà xưởng cụ thể gồm cho thuê 3 nhà xưởng xây mới, 3 nhà xưởng cũ khách hàng hoàn trả và 4 nhà xưởng cũ khách hàng tái ký phụ lục hợp đồng gia hạn tại KCN Long Thành. Còn tại KCN Châu Đức, công ty dự kiến cho thuê 2 nhà xưởng xây mới và 1 nhà xưởng cũ khách hàng hoàn trả. 

Đến nay, tại KCN Long Thành, công ty đã xây dựng và đưa vào khai thác được 58 nhà xưởng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục lập hồ sơ quy hoạch Cụm nhà xưởng giai đoạn 5; 6 tại KCN này.

Tại KCN Châu Đức, công ty đã xây dựng được 5 nhà xưởng và cho thuê được 3 nhà xưởng (1; 2 và 3). Trong năm nay, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Cụm nhà xưởng cho thuê trên lô đất 5,88 ha (gồm 11 nhà xưởng) với diện tích cho thuê 2,69 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 213 tỷ đồng. Hiện dự án đang trong quá trình thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500.   

Bên cạnh đó, tại KCN Châu Đức, công ty cũng sẽ nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng nhà xưởng để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.

Ngoài cho thuê nhà xưởng, Sonadezi Long Thành sẽ triển khai bán hàng 14 căn liên kế - LK3 tại Khu dân cư Tam An 1.

Công ty cũng sẽ tiếp tục triển khai các công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước 1 (75 ha) và Khu dân cư Sonadezi Long Thành (3 ha); đồng thời tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư Khu đô thị Sona Riverview và nghiên cứu phát triển các dự án mới.

   Nguồn: BCTN Sonadezi Long Thành. 

Trong những năm tới, HĐQT công ty cũng định hướng tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án bất động sản công nghiệp nhằm duy trì và phát triển lĩnh vực kinh doanh chủ đạo tại các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.