Sonadezi lãi nghìn tỷ năm 2022, còn hơn 4.700 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện

Năm 2022, doanh thu thuần của Sonadezi tăng 2% so với năm 2021, đạt 5.294 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cùng tổng các chi phí tăng kéo lợi nhuận sau thuế giảm 30%, đạt 1.047 tỷ đồng.

Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 hợp nhất với doanh thu thuần hơn 1.419 tỷ đồng, giảm 1,6% so với quý IV/2021, chủ yếu giảm từ kinh doanh khu công nghiệp (KCN).

Lợi nhuận gộp giảm 31%, đạt 379 tỷ đồng do giá vốn tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm cùng với tổng các chi phí tăng dẫn đến lợi nhuận thuần kinh doanh giảm 65%, đạt 158 tỷ đồng. Kết quả, lãi sau thuế quý IV gần 123 tỷ đồng, giảm 71%.

KQKD năm 2022 của Sonadezi. Nguồn: Quỳnh Anh tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần gần 5.294 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021. Giá vốn cùng các chi phí tăng kéo lợi nhuận sau thuế giảm 30%, đạt 1.047 tỷ đồng. Sonadezi đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 1.067 tỷ đồng, như vậy, công ty đã hoàn thành 98% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản của Sonadezi gần 22.649 tỷ đồng, 3,1% so với đầu năm, công ty có hơn 2.283 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 3.854 tỷ đồng, giảm 35%, chủ yếu giảm tại KCN Châu Đức, Golf Châu Đức…

Nguồn: BCTC doanh nghiệp.

Cuối kỳ, doanh thu chưa thực hiện của công ty gần 4.726 tỷ đồng, tăng 7,2%, phần lớn là doanh thu nhận trước cho thuê đất hạ tầng KCN.

Tổng nợ tài chính hơn 4.999 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, đa số là các khoản vay tại các ngân hàng, được đảm bảo bằng tài sản của các công ty con.

Nói về dòng tiền của Sonadezi, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 757 tỷ đồng do công ty chi nhiều trả nợ gốc vay, trả lãi cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 2.222 tỷ đồng, từ hoạt động đầu tư âm 1.410 tỷ đồng. Kết quả, tiền và tương đương tiền cuối kỳ nhiều hơn đầu kỳ 55 tỷ đồng, đạt 1.406 tỷ đồng.

chọn
Vinhomes có thể khởi công dự án NOXH đầu tay bên Vịnh Cam Ranh trong quý II
Dự kiến trong quý II/2023, Khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh sẽ bước vào giai đoạn triển khai xây dựng. Dự án này do Muối Cam Ranh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư với quy mô gần 88 ha.