Sonadezi Long Thành thực hiện 43% mục tiêu lãi, nợ vay đột biến sau nửa đầu năm

6 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần gần 204 tỷ đồng, lãi sau thuế 39,4 tỷ đồng, chủ yếu nhờ cho thuê nhà xưởng KCN Long Thành. Theo đó, tỷ lệ thực hiện kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp sau nửa năm chưa đến 43%.

CTCP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022, với doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 6% và 26% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu trong quý của công ty chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp (KCN) Long Thành với 34,7 tỷ đồng (chiếm 33% trong tổng cơ cấu doanh thu), giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ kinh doanh nhà, đất giảm 86% còn 1,4 tỷ đồng khiến cho doanh thu thuần của Sonadezi Long Thành giảm so với cùng kỳ.

Trong quý, công ty ghi nhận chi phí quản lý tăng 34% lên 11,7 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản chi phí khác tăng.

Kết quả kinh doanh của Sonadezi Long Thành trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).    

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu thuần 203,8 tỷ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 39,4 tỷ đồng giảm 18%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 92,4 tỷ đồng, như vậy, sau nửa năm kinh doanh, Sonadezi Long Thành đã hoàn thành được 42,6% mục tiêu năm.

Tổng tài sản của Sonadezi Long Thành tại thời điểm cuối quý II đạt 1.968 tỷ đồng, tăng 16,5% so với thời điểm đầu năm. 

Trong đó, công ty có 421 tỷ đồng đến từ tài sản dở dang dài hạn, chiếm 52% là khoản từ hạng mục xây dựng cụm công nghiệp Long Phước 219,6 tỷ đồng, ngoài ra 116,6 tỷ đồng đến từ hạng mục xây dựng KCN Long Thành.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận 419 tỷ đồng tại các khoản đầu tư tài chính, tăng 23% so với đầu năm, đến từ tiền gửi có kỳ hạn 148 tỷ đồng, đầu tư vào CTCP Sonadezi Châu Đức 101 tỷ đồng, đầu tư vào CTCP Sonadezi Bình Thuận 80 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của Sonadezi Long Thành tại thời điểm cuối quý II, là 78 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại khu dân cư Tam An là 77 tỷ đồng. 

Về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý II, công ty có 726,5 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện, đến từ doanh thu cho thuê đất trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Đáng chú ý, công ty ghi nhận 240 tỷ đồng nợ tài chính cuối quý II/2022, trong khi đầu kỳ con số này chỉ ở mức 18,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ tài chính ngắn hạn là 7,8 tỷ đồng, nợ dài hạn là 232 tỷ đồng. Nợ phát sinh chủ yếu từ đi vay, song trong thuyết minh BCTC của Sonadezi Long Thành không đưa thông tin cụ thể về khoản vay này.

 

chọn
Apec Investment dự kiến khởi công hai dự án tại Bắc Giang, Lạng Sơn vào quý IV, huy động hơn nghìn tỷ rót vào BĐS
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, Apec Investment đã cập nhật tình hình một số dự án BĐS như Apec Royal Park Huế, Aqua Park Bắc Giang và Golden Palace Lạng Sơn, đồng thời cho biết kế hoạch rót vốn cho các dự án khác tại Bắc Giang, Hòa Bình…