Tham khảo bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân hiện hành 2021

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân là văn bản pháp luật cần thiết khi một trong hai bên muốn chấm dứt giao kết thuê - cho thuê nhà ở. Tham khảo ngay bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng cá nhân trong bài viết sau.

Khi thực hiện thuê nhà cá nhân, bên thuê và bên cho thuê sẽ thực hiện việc giao kết hợp đồng để ràng buộc nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi cho mỗi bên. Tuy nhiên, do nhiều trường hợp và lý do khác nhau, hai bên có thể hủy bỏ giao kết thuê nhà bằng hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân.

Bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân chuẩn nhất

Một bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân đầy đủ sẽ bao gồm những thông tin quan trọng sau:

- Thông tin của bên cho thuê nhà

- Thông tin bên bên thuê nhà

- Thời gian chấm dứt hợp đồng thuê nhà

- Cam kết thanh toán đầy đủ các khoản chi phí trong hợp đồng thuê nhà

- Cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau

- Thời gian hợp đồng thanh lý có hiệu lực

Tải biểu mẫu bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân mới nhất tại đây: 

Các trường hợp cần sử dụng hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân

Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước thì bạn có thể sử dụng hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà theo một trong những căn cứ như sau:

- Chủ thể thực hiện việc cho thuê nhà ở mà không đúng thẩm quyền quyết định của họ như vượt cấp hoặc việc cho thuê đó không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn thuê ghi trong hợp đồng đã hết mà bên cho thuê không có nhu cầu cho thuê tiếp hay bên nhân thuê không có nhu cầu nữa.

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân hiện hành 2021 - Ảnh 2.

Nguồn: istockphoto

- Bên thuê nhà không có nhu cầu thuê, cần trả lại tài sản thuê hoặc không đủ tiền để thuê trong thời hạn còn lại (ghi trên hợp đồng).

- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích đã thỏa thuận thì bên cho thuê có quyền thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân.

Khi thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân thì người thuê nhà của nhà nước phải bàn giao lại nhà cho chủ thể hiện đang có nhiệm vụ quản lý nhà đó. Nếu không bàn giao nhà theo quy định thì hết thời hạn thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày ban hành quyết định.

Trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu của các cá nhân, tổ chức thì việc thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được quy định cụ thể như sau:

- Khi hết thời hạn hợp đồng thuê nhà mà bên thuê không có nhu cầu thuê tiếp thì bên cho thuê sẽ thanh lý hợp đồng và thông báo trước cho bên thuê 90 ngày, sau đó hiệu lực hợp đồng cho thuê nhà sẽ chấm dứt khi hợp đồng trên mất hiệu lực.

- Nếu hợp đồng thuê nhà chưa hết hạn nhưng một trong hai bên có mong muốn kết thúc hợp đồng sớm thì có thể sử dụng bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê cá nhân.

- Nếu người cho thuê tài sản bị mất tích hay đã chết mà không chung sống với bất kỳ ai thì hợp đồng thuê nhà đó cũng sẽ bị thanh lý.

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân hiện hành 2021 - Ảnh 3.

Nguồn: istockphoto

- Nếu nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục, có khả năng bị sụp đổ sẽ phải thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân

- Nhà ở đó nằm trong vùng quy hoạch giải tỏa đất, có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc, nhà đang cho thuê đó bị nhà nước trưng dụng, trưng mua trong những trường hợp pháp luật quy định.

Trước khi chấm dứt hợp hợp đồng thuê tài sản thì bên cho thuê phải thông báo cho bên thuê biết trước bằng văn bản là 30 ngày nếu không có thỏa thuận nào khác.

Ngoài ra một trong hai bên có quyền đơn phương thanh lý hợp đồng thuê nhà nếu có một trong các trường hợp sau:

- Bên cho thuê nhà còn có thể đơn phương thanh lý đồng thuê nhà trước thời hạn khi có căn cứ chứng minh bên thuê nhà đang tự ý phá dỡ nhà, xây dựng, cơi nới thêm nhà, cải tạo lại nhà đang cho thuê.

- Trong quá trình sinh sống người thuê nhà gây ô nhiễm môi trường hoặc làm ảnh hưởng đến những người sinh sống xung quanh, gây mất tự khu sinh sống và đã được nhắc nhở nhiều lần, lập biên bản đến ba lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì bên thì bên cho thuê có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Bên thuê tài sản có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà đã ký kết khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nhà bị hư hỏng nặng không do lỗi bên của bên thuê mà bên cho thuê không chịu sửa chữa lại nhà cho thuê

- Giá thuê không theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng tăng một cách vô lý không có cơ sở, không thông báo cho bên thuê nhà biết trước

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân hiện hành 2021 - Ảnh 4.

Nguồn: istockphoto

- Quyền sử dụng nhà ở đang bị hạn chế do quyền và lợi ích của người thứ ba

Khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên thuê phải thực hiện thông báo cho bên cho thuê trước ba mươi ngày nếu không thỏa thuận khác nếu có thiệt hại xảy ra thì phải thực hiện bồi thường theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Những lưu ý khi làm hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà cá nhân

Khi thanh lý hợp thuê nhà thì bên cho thuê tài sản cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cụ thể:

-  Kiểm tra lại tài sản của mình đã còn đúng nguyên trạng hay không. Nếu có thì sự thay đổi đó có được sự đồng ý của mình hay không, nếu không thì cần phải thỏa thuận lại với bên thuê tài sản về vấn đề bồi thường.

- Rà soát kỹ tài sản mà mình cho thuê sau quá trình thuê có hỏng hóc gì không và vấn đề hỏng đó là do lỗi của bên thuê hay là do tác động của bên ngoài, để bàn bạc thỏa thuận với bên bên thuê về hướng bồi thường thiệt hại nếu có.

chọn