Tham khảo các mẫu hợp đồng mua bán đất đầy đủ, mới nhất

Nếu có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn có thể tham khảo một số mẫu hợp đồng mua bán đất được cập nhật dưới đây.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán đất cập nhật nhất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Theo đó, bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có trách nhiệm giao đất và chuyển nhượng quyền sử dụng cho bên còn lại. Bên nhận chuyển nhượng sẽ trả tiền cho bên chuyển nhượng theo đúng quy định. 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản có đầy đủ công chứng, chứng thực và các bên liên quan phải làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai tại nước ta được phân thành 3 nhóm đất chính là: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Theo đó, một số mẫu hợp đồng mua bán đất mà bạn có thể tham khảo cho từng loại đất cụ thể như sau: 

Mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay

Một mẫu hợp đồng mua bán đất được coi là đầy đủ khi có các nội dung như: 

- Thông tin các bên.

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng.

- Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán.

- Việc giao và đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

- Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí. 

- Quyền và nghĩa vụ của hai bên.

- Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

- Cam đoan của các bên.

- Điều khoản chung.

- Lời chứng của công chứng viên. 

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay tại đây: 

Tham khảo các mẫu hợp đồng mua bán đất đầy đủ, mới nhất  - Ảnh 2.

Ảnh: Verivox

Mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay chưa có sổ đỏ

Trong trường hợp mua bán đất chưa có sổ đỏ, bạn cần lưu ý một số thủ tục quan trọng để tiến hành giao dịch đó là:

- Bên chuyển nhượng (bán đất) cần xin các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất cần bán đã thống nhất với bên nhận chuyển nhượng (mua đất). 

- Hai bên cùng soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ. 

- Sau khi ký kết hợp đồng mua bán đất, bên bán phải xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như thủ tục sang tên sổ đỏ theo quy định của pháp luật cho bên mua. 

Về mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay chưa có sổ đỏ, cần chú ý các nội dung như:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên chuyển nhượng. 

- Thông tin chi tiết, rõ ràng về mảnh đất chuyển nhượng, bao gồm: số thửa đất, địa chỉ thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích đất…

- Điều khoản về việc giao đất và đăng ký quyền sử dụng đất. 

- Phương thức giải quyết của hai bên khi có tranh chấp xảy ra. 

- Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí. 

- Cam kết về trách nhiệm của bên bán và bên mua. 

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay tại đây: 

Mẫu hợp đồng mua bán đất nông nghiệp

Đối với hợp đồng mua bán đất nông nghiệp, bạn cần đảm bảo có đủ các thông tin như sau:

- Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. 

- Các quyền sử dụng đất chuyển đổi. 

- Giá trị thửa đất nông nghiệp và phương thức thanh toán của các bên. 

- Quyền và nghĩa vụ của hai bên. 

- Phương thức giải quyết khi tranh chấp xảy ra. 

- Lời cam đoan của các bên. 

- Lời chứng của chủ tịch/phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn…

- Chứng thực 

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay tại đây: 
Tham khảo các mẫu hợp đồng mua bán đất đầy đủ, mới nhất  - Ảnh 5.

Ảnh: Freepik

Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất

Trong trường hợp bạn muốn bán đất mà không thể tự mình thực hiện được thì người bán có quyền lập hợp đồng để ủy quyền cho người khác thực hiện thay mình. Mẫu hợp đồng ủy quyền mua bán đất được coi là đầy đủ khi có các nội dung sau: 

- Thông tin của bên ủy quyền và bên được ủy quyền bán đất. 

- Phạm vi ủy quyền. 

- Thời hạn ủy quyền. 

- Quyền và nghĩa vụ của hai bên. 

- Các thỏa thuận khác. 

- Cam đoan của các bên. 

- Điều khoản cuối cùng. 

Tải mẫu hợp đồng mua bán đất viết tay tại đây:

chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.