Tham khảo mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai đầy đủ và cập nhật nhất

Trong trường hợp bị lấn chiếm đất đai mà người vi phạm nhất quyết không trả lại đất, người dân cần thực hiện thủ tục khởi kiện, buộc phải trả lại đất đã lấn chiếm. Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai được cập nhật mới nhất.

Hành vi lấn chiếm đất đai là gì? 

Điều 3 Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có nêu rõ về hành vi lấn chiếm đất đai. Theo đó:

“1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.

2. Chiếm đất là việc sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc việc sử dụng đất do được nhà nước giao, cho thuê nhưng hết thời hạn giao, cho thuê đất không được nhà nước gia hạn sử dụng mà không trả lại đất hoặc sử dụng đất khi chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Vậy nên một hành vi được coi là lấn đất khi có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi ranh giới, mốc giới của thửa đất trên thực tế so với diện tích ban đầu được nhận chuyển nhượng. 

Theo quy định của pháp luật, lấn chiếm đất đai là hành vi bị nghiêm cấm. Những người cố tình lấn chiếm đất đai sẽ bị xử lý theo quy định về mặt hành chính và dân sự. 

Tham khảo mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai đầy đủ và cập nhật nhất  - Ảnh 1.

Ảnh: The Times

Mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai 

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai mới nhất mà bạn có thể tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …..năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc lấn chiếm đất đai 

Kính gửi: Toà án nhân dân .....................................................................................

Họ và tên người khởi kiện: .....................................................................................

CMND số .....................................cấp ngày .../.../.......tại ........................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Họ và tên người bị kiện: ..........................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ ..................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:...................................................

Họ và tên người làm chứng (nếu có) ........................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1..................................................................................................................................

2..................................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

.....................................................................................................................................

Người khởi kiện (Kí và ghi rõ họ tên) 

Tải mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai tại đây 
Về mục nội dung khởi kiện, bạn nên nêu cụ thể từng yêu cầu cần phải giải quyết. Ví dụ như: Yêu cầu chấm dứt việc tranh chấp, yêu cầu trả lại diện tích đất đang sử dụng bất hợp pháp, yêu cầu hoàn thuế sử dụng đất đã đóng… 

Về tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, bạn cần liệt kê rõ từng tài liệu và đánh số thứ tự lần lượt. Ví dụ:

1. Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

3. Biên lai nộp thuế sử dụng đất.

Tham khảo mẫu đơn khởi kiện lấn chiếm đất đai đầy đủ và cập nhật nhất  - Ảnh 3.

Ảnh: GMX

Thủ tục khởi kiện lấn chiếm đất 

Về thủ tục khởi kiện lấn chiếm đất đai, bạn cần tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Làm thủ tục hòa giải cơ sở

Thủ tục này được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày nhận đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. 

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện 

Hồ sơ khởi kiện lấn chiếm đất đai thường bao gồm: 

- Đơn khởi kiện

- Các giấy tờ nhân thân như: Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu…

- Tài liệu, chứng cứ đi kèm

Bước 3: Thủ tục khởi kiện buộc trả lại đất đã lấn chiếm

Thông thường, thủ tục khởi kiện tranh chấp đất bao gồm:

- Nộp hồ sơ khởi kiện lên Tòa án (nơi có đất bị lấn chiếm)

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Tòa án sẽ tiến hành thụ lý vụ án và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xét xử

- Tiến hành xét xử sơ thẩm

- Xét xử phúc thẩm (nếu có)

chọn
Đà tăng giá nhà có thể được kìm hãm bởi yếu tố này
Theo VNDirect, việc giá vật liệu xây dựng đang hạ nhiệt sẽ góp phần giảm áp lực lên tỷ suất lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp xây dựng và phát triển bất động sản, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giúp kìm hãm đà tăng của giá nhà.