Thanh Hóa điều chỉnh quy hoạch hàng loạt đường nhánh nối quốc lộ

Tổng cộng có 10 điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phê duyệt điều chỉnh so với quyết định hồi tháng 6 năm ngoái.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh với các đoạn sau.

- Đường nhánh từ Cửa hàng xăng dầu Trần Phú vào quốc lộ 1 tại Km325+120 (T).

- Đường từ KCN Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển vào quốc lộ 10 tại Km197+200 (ngã tư).

-  Đường nhánh từ Cửa hàng xăng dầu Kỳ Tân sử dụng vị trí đấu nối đã được thỏa thuận tại Km114+100 (P) để đấu nối vào quốc lộ 217.

- Đường nhánh đấu nối từ Cụm công nghiệp Thượng Ninh, Xuân Hòa vào đường Hồ Chí Minh tại Km588+515 (P) và Km619+580 (P).

- Điều chỉnh vị trí điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 1 đoạn tránh TP Thanh Hóa từ Km323+080 (T) sang vị trí mới tại Km322+800 (T).

- Đường nối Khu di tích Lam Kinh với đường Hồ Chí Minh sử dụng vị trí đấu nối đã được thỏa thuận tại Km563+800 (T) đường Hồ Chí Minh.

- Đường nhánh Nam Bỉm Sơn 6 vào quốc lộ 217B (đoạn tuyến mới) tại Km0+280 (P).

- Các đường nhánh từ khu tái định cư Nà Ón vào quốc lộ 16 tại Km29+810 (P), Km29+900 (P), Km29+970 (P) và Km30+100 (P).

- Điều chỉnh điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 45 đã được thỏa thuận tại Km20+250 (P) sang vị trí mới tại Km19+680 (P).

- Điều chỉnh lý trình điểm đấu nối vào quốc lộ 45 từ Km75+430 (T) thành Km75+290 (ngã tư) .

- Đường nhánh từ Cửa hàng xăng dầu Đông Vinh sử dụng vị trí đấu nối đã được thỏa thuận tại Km80+400 (T) quốc lộ 45

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa sẽ hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu nối; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ đấu nối và triển khai thực hiện các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đảm bảo theo quy định.

chọn