TP Thanh Hóa sắp có thêm hai khu dân cư

Dự án Khu xen cư số 2 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải và dự án Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành đều nằm tại TP Thanh Hóa có tổng diện tích hơn 16.000 m2 với tổng vốn đầu tư hơn 135 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất hai dự án khu xen cư trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Mục tiêu đầu tư là xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở và các công trình khác thuộc dự án phục vụ nhu cầu đất ở, nhà ở và nhu cầu khác cho người dân trong khu vực; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đầu tiên là dự án Khu xen cư số 2 phố Đồng Lễ, phường Đông Hải với tổng diện tích đất khoảng 6.145 m2. Dự án bao gồm các đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hoàn chỉnh bãi đỗ xe, đầu tư phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề, ngoại trừ các lô đất dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 68,8 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 6,6 tỷ đồng. Vốn đầu tư sẽ lấy từ nguồn vốn của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm huy động vốn để thực hiện theo quy định; trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu là 13,8 tỷ đồng; vốn do nhà đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp khác tối đa là 55,035 tỷ đồng.

TP Thanh Hóa sắp có thêm hai khu xen cư hơn 16.000 m2 - Ảnh 1.

Một góc TP Thanh Hóa. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Thứ hai là dự án Khu xen cư phố Thành Yên, phường Quảng Thành, với tổng diện tích đất khoảng 10.335,6 m2. Dự án bao gồm các đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu tư phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề, ngoại trừ các lô đất dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời phục vụ giải phóng mặt bằng dự án.

Tổng chi phí thực hiện dự án hơn 66,92 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 6,69 tỷ đồng. Vốn đầu tư sẽ lấy từ nguồn vốn của nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm huy động vốn để thực hiện theo quy định; trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải sử dụng tối thiểu là 13,4 tỷ đồng; vốn do nhà đầu tư huy động từ các nguồn hợp pháp khác tối đa là 53,5 tỷ đồng.

Cả hai dự án trên đều được thực hiện không quá hai năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hoặc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

chọn