Thanh Hóa đưa 70 dự án nhà ở thương mại ra khỏi kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025

Thanh Hóa vừa quyết định đưa 70 dự án nhà ở thương mại và 2 dự án nhà ở tái định cư ra khỏi kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Một góc TP Thanh Hóa. (Ảnh minh họa: Dân trí). 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa qua đã có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh này giai đoạn 2021 - 2025. Địa phương đưa ra khỏi kế hoạch các dự án chưa đủ cơ sở và tính khả thi trong giai đoạn và điều chỉnh, bổ sung vào danh mục thực hiện các dự án có tính khả thi.

Đối với dự án nhà ở thương mại, có 70 dự án đưa ra khỏi kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 với quy mô diện tích đất hơn 1.896 ha. Một số dự án gồm Khu dân cư, tái định cư các xã Đông Vinh, Hoằng Lý, Hoằng Đại, Đông Tân, Hoằng Quang; Khu đô thị mới Thiệu Dương, Thiệu Khánh (TP Thanh Hóa); Khu đô thị mới phía Đông Nam xã Quang Trung (thị xã Bỉm Sơn); Khu đô thị mới phía Đông đường Tôn Thất Thuyết, phường Ba Đình (thị xã Nghi Sơn);...

Điều chỉnh 121 dự án với tổng quy mô diện tích đất giảm hơn 130 ha. Một số dự án gồm Khu dân cư mới thôn Xa Thư tại xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương); Khu đô thị Newhouse city giai đoạn 1, 2, 3, 4 (huyện Hoằng Hóa); Khu đô thị Đông Nam Đại học Hồng Đức, Khu dân cư, tái định cư xã Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa); Khu dân cư, tái định cư Đảo Cọ Sầm Sơn (TP Sầm Sơn)...

Bổ sung 128 dự án với quy mô diện tích đất hơn 1.370 ha. Một số dự án gồm Cải t ạo, chỉnh trang đô thị và khai thác quỹ đất khu vực Hồ Thành, Khu đô thị mới dọc đại lộ nam sông Mã (số 3), Khu nhà ở thương mại xã Đông Tân (TP Thanh Hóa); Khu đô thị Đạo - Thắng, Khu đất số 4 thuộc địa giới hành chính xã Hoằng Phú (huyện Hoằng Hóa); Khu dân cư phía Đông thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung); Khu dân cư mới xã Yên Trường (huyện Yên Định);...

Đối với dự án nhà ở tái định cư, có 2 dự án đưa ra khỏi kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 với quy mô diện tích 5 ha. Hai dự án gồm Khu xen cư, tái định cư Đồng Vẹt, phường Quảng Vinh (TP Sầm Sơn) và Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tái định cư Đỉnh Tân, xã Thiệu Phú, thị trấn Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa).

Bổ sung 2 dự án với quy mô 5 ha là Khu tái định cư Quảng Vinh 1 (TP Sầm Sơn) và Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa).   

chọn