Thanh Hóa sắp đấu giá 24 lô đất tại huyện Nông Cống, khởi điểm từ 405 triệu đồng/lô

Công ty đấu giá Hợp danh Anh Phát và UBND huyện Nông Cống tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 24 lô đất trên địa bàn vào ngày 31/3 tới đây.

Tài sản đấu giá là Quyền sử dụng đất đối với 24 lô đất trên địa bàn xã Minh Nghĩa và xã Thăng Bình tại MBQH số 3979/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và MBQH số 3962/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 tỷ lệ 1/500.

Diện tích quỹ đất đưa ra đấu giá là 3.825 m2. Cụ thể, mỗi lô đất có diện tích từ 150 m2 đến 187,5 m2, giá khởi điểm từ 405 triệu đồng đến 1,26 tỷ đồng/lô. Tiền đặt trước từ 81 triệu đồng đến 252 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ 200 nghìn đồng hoặc 500 nghìn đồng/bộ.

Thanh Hóa sắp đấu giá 24 lô đất tại huyện Nông Cống, khởi điểm từ 405 triệu đồng/lô - Ảnh 1.

Các lô đất sắp được đấu giá tại huyện Nông Cống.

Xem tài sản từ ngày 15/3 hết ngày 16/3 tại khu đất đấu giá trên địa bàn xã Minh Nghĩa và xã Thăng Bình, huyện Nông Cống.

Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ nay đến ngày 28/3 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát và trụ sở UBND xã Minh Nghĩa và xã Thăng Bình.

Tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 28/3 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát và ngày 28/3 thu tại UBND xã Minh Nghĩa và xã Thăng Bình.

Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 28/3 đến ngày 30/3. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3521201012091 của Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Phát mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Nông Cống - Nam Thanh Hóa.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá sẽ được diễn ra vào lúc 8h ngày 31/3 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Nông Cống.

chọn