Thanh tra các dự án của Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7

Thanh tra TP HCM vừa cho biết thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch UBND TP HCM phê duyệt, Thanh tra TP đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật trong việc thực hiện dự án của Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7.

Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 4 làm trưởng đoàn.

Thanh tra các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 7 - Ảnh 1.

Một góc quận 7, TP HCM (Hình chỉ mang tính minh họa)

Thời hạn thanh tra 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2019. Những vấn đề phát sinh có liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra, nếu xét thấy cần thiết vẫn làm rõ để kết luận.

chọn