Thị trường

Giá đất đường Hoàng Sa, Đông Anh, Hà Nội

Giá đất đường Hoàng Sa, Đông Anh, Hà Nội
Theo bảng giá đất Hà Nội, giá đất đường Hoàng Sa cao nhất là 4,7 triệu đồng/m2. Khảo sát trên nhiều trang rao bán, giá đất khu vực này có nơi lên đến 80 triệu đồng/m2.
Giá đất đường Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội Giá đất đường Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội
Theo bảng giá đất Hà Nội, giá đất đường Đào Duy Tùng cao nhất là 6,27 triệu đồng/m2. Khảo sát trên nhiều trang rao bán, giá đất khu vực này dao động từ 20 - 50 triệu đồng/m2.
Tìm theo ngày
chọn