Thủ tướng cho phép Tiền Giang chuyển gần 30 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,94 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Giá đất nông nghiệp nhiều nơi tăng nóng - Ảnh 1.

Thủ tướng cho phép Tiền Giang chuyển gần 30 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. (Ảnh minh họa: Hoàng Huy).

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công căn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 29,94 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai.

Tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án phải bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của pháp luật đất đai, quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

chọn