Thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, thông xe năm 2023

Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hoàn thành hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam (đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu) vào năm 2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết nhằm triển khai Nghị quyết vào tháng 2 trước đó của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, Chính phủ thông qua một số đề xuất của Bộ GTVT để triển khai hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu  được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết chuyển đổi đầu tư từ PPP sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước.

Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của tổng mức đầu tư điều chỉnh của hai dự án thành phần chuyển đổi.

Nghị quyết giao Bộ GTVT thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư quyết định phê duyệt điều chỉnh hai dự án thành phần theo quy định.

"Bộ GTVT khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo đáp ứng tiến độ hoàn thành hai dự án thành phần nói trên để đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023", Nghị quyết nêu rõ.

Ngày 4/2 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư hai dự án thành phần Quốc 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu sang đầu tư công.

Theo Ban quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), việc chuyển đổi phương thức đầu tư sang đầu tư công sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, giải quyết về công việc và nguồn thu nhập đối với người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước sẽ trực tiếp thi công xây dựng dự án... góp phần thúc đẩy được tăng trưởng của nền kinh tế.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 có chiều dài toàn tuyến 654 km, được chia thành 11 dự án thành phần.

Trong đó, đoạn Quốc 45 - Nghi Sơn có chiều dài dự kiến khoảng 43 km, tổng mức đầu tư khoảng 7.769 tỷ đồng, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài dự kiến khoảng 50 km với tổng mức đầu tư khoảng 8.648 tỷ đồng.

chọn