Tiền Giang dự kiến có 25 đô thị đến năm 2030, đề xuất đưa huyện Châu Thành lên thị xã

Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến đến năm 2030, tỉnh này sẽ có 25 đô thị, Cùng với đó, tỉnh Tiền Giang dự kiến đề xuất đưa huyện Châu Thành lên thị xã vào giai đoạn sau năm 2030.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính gồm một thành phố (TP Mỹ Tho); hai thị xã (TX Cai Lậy và TX Gò Công) và 8 huyện (Cái Bè; Cai Lậy; Châu Thành; Chợ Gạo; Gò Công Đông; Gò Công Tây; Tân Phú Đông và Tân Phước).

Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn đến 2030, ưu tiên đầu tư, tập trung xây dựng những đô thị nằm trong các vùng động lực, bao gồm khu vực ven sông Tiền, ven biển Gò Công Đông, vùng đô thị - công nghiệp đông nam Tân Phước.

Đối với những khu vực chưa thể chuyển đổi ngay từ nông thôn thành đô thị, vẫn phát triển dưới dạng điểm đô thị tương lai, dân cư nông thôn gắn với du lịch. Không thành lập đô thị ngay nhưng có định hướng và có sự chuẩn bị, xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn đô thị, khi đạt đủ các điều kiện có thể lập đề án thành lập hoặc nâng loại đô thị.

Định hướng đến năm 2025, toàn tỉnh có 23 đô thị, gồm một đô thị loại I (TP Mỹ Tho), hai đô thị loại III (TX Gò Công và TX Cai Lậy ), 20 đô thị loại V gồm có 9 đô thị hiện hữu là các thị trấn và đô thị An Hữu; 11 đô thị xây dựng mới là Long Trung, Long Định, Vĩnh Kim, Long Bình, Đồng Sơn, Hòa Khánh, Thiên Hộ, Phú Mỹ, Bến Tranh, Tân Tây, Tân Phú Đông.

Dân số đô thị (chính thức) đạt khoảng 372.000 - 373.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 20 - 21%. Tổng quy mô dân số là khoảng 763.000 - 764.000 người (bao gồm cả người dân có căn nhà thứ 2 tại Tiền Giang).

Định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh có 25 đô thị, gồm một đô thị loại I (TP Mỹ Tho), hai đô thị loại III (TP Gò Công và TX Cai Lậy ), 4 đô thị loại IV (Cái Bè, An Hữu, Chợ Gạo, Vàm Láng), 18 đô thị loại V trong đó có hai đô thị xây dựng mới là Mỹ Thành Nam và Tân Điền.

Dân số đô thị (chính thức) đạt khoảng 801.000 - 802.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 42 - 43 %. Tổng quy mô dân số là khoảng 1.200.000 - 1.201.000 người (bao gồm cả người dân có căn nhà thứ hai tại Tiền Giang).

Tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh có 24 đô thị, gồm một đô thị loại I là TP Mỹ Tho; hai đô thị loại II là TP Cai Lậy và TP Gò Công; 5 đô thị loại IV là các thị trấn Chợ Gạo, Cái Bè, An Hữu, Vàm Láng và thị xã Châu Thành; 16 đô thị loại V trong đó có một đô thị hình thành mới là đô thị Tân Lập 1.

Dân số đô thị (chính thức) đạt khoảng 1.447.000 - 1.450.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 58 - 61%. Tổng quy mô dân 499 số là khoảng 2.340.000 - 2.345.000 người (bao gồm cả người dân có căn nhà thứ hai tại Tiền Giang).

Cũng theo Báo cáo quy hoạch này, đến năm 2025, Tiền Giang định hướng TX Gò Công sẽ mở rộng khu vực nội thị về phía các xã Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa, Long Chánh. Đến năm 2030, dự kiến khu vực nội thị sẽ gồm 9 phường, khu vực ngoại thị sẽ gồm ba xã, định hướng TX Gò Công trở thành thành phố (đô thị loại III) trực thuộc tỉnh. Định hướng đến năm 2050 trở thành thành phố đạt tiêu chí đô thị loại II.

Đối với TX Cai Lậy, đến năm 2030, Tiền Giang đề xuất phát triển, mở rộng khu vực nội thị về phía các xã lân cận và có mật độ dân số hiện hữu đạt 750 – 1.000 người/km2 (xã Tân Hội, Nhị Quý, Phú Quý và Thanh Hòa). Khu vực nội thị tiếp tục đầu tư tập trung hệ thống cơ sở hạ tầng và hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại III trong giai đoạn đến năm 2030. Giai đoạn sau năm 2030, định hướng trở thành đô thị loại II.

Đối với huyện Châu Thành, giai đoạn đến năm 2025, hình thành mới hai đô thị loại V là đô thị Long Định và đô thị Vĩnh Kim. Định hướng các đô thị sẽ trở thành thị trấn và hoàn tất các thủ tục công nhận thị trấn trong khoảng thời gian không quá 5 năm.

Thị trấn Tân Hiệp đến năm 2030 tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại V. Giai đoạn sau năm 2030, đề xuất nâng cấp toàn bộ huyện Châu Thành lên thị xã với 20 phường nội thị và ba xã ngoại thị (xã Tân Hội Đông, xã Điềm Hy, xã Bàn Long).

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.