Toàn cảnh cầu vượt sông Đáy trên đường ven biển nối Ninh Bình - Nam Định sau gần 2 năm khởi công

Hình ảnh mới nhất về tiến độ cầu vượt sông Đáy trên đường ven biển nối Ninh Bình - Nam Định sau gần 2 năm khởi công.

Video: Tiến độ cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình - Nam Định trên tuyến đường ven biển.  

 Sơ đồ vị trí cầu vượt sông Đáy nối Ninh Bình - Nam Định trên tuyến đường ven biển. 

 Tháng 11/2021, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1) được khởi công xây dựng. Dự án do Ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 682 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Ninh Bình. Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Ninh Bình (nằm trong quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam), có tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3,25 km, trong đó phần đường dài hơn 2 km, phần cầu vượt sông Đáy dài gần 1,2 km. 

Công trình cầu vượt sông Đáy khi hoàn thành sẽ nối đôi bờ sông, một bên là xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, bên kia là xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.  

Bên phía tỉnh Nam Định, cầu vượt sông Đáy sẽ kết nối vào tuyến đường ven biển hướng về thị trấn Rạng Đông. Hiện, đoạn tuyến đường ven biển từ cầu vượt sông Đáy trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã cơ bản hoàn thành.

Phần đường dẫn kết nối lên cầu hiện đang trong giai đoạn xây dựng.

 Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định có tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến 65,58km, qua địa bàn các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng. 

 Tiến độ thi công đã thực hiện đạt giá trị khoảng 1.420 tỷ đồng, bằng 77% giá trị hợp đồng; dự kiến cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2023.

Đối với dự án đường bộ ven biển (giai đoạn I) đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 với quy mô xây dựng cầu vượt sông Đáy, bề rộng toàn cầu B=12 m, tổng chiều 1,187 km và xây dựng 2,063 km phần đường đầu cầu.

Dự án có tổng mức đầu tư 682,091 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện năm (2019-2023).

 Dự án cầu vượt sông Đáy do Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Ninh Bình) làm đơn vị thi công. 

 Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) và huyện Kim Sơn đã cơ bản bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công. 

 Chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc nhà thầu tập trung thi công xây lắp phần cầu vượt sông Đáy và phần đường, giá trị thực hiện đạt trên đạt trên 40%.

Hiện, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng trụ cầu chính ở lòng sông.

 Tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Ninh Bình nằm trong Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐTTg ngày 18/1/2010, có tổng mức đầu tư là 682,091 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2023.  

 Quy mô Dự án xây dựng khoảng 3,25 km đường bộ ven biển, phạm vi dự án trên địa bàn huyện Kim Sơn có chiều dài 2,15 km, trong đó xã Cồn Thoi 1,83 km, thị trấn Bình Minh 0,32 km; đoạn qua tỉnh Ninh Bình (giai đoạn I) đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.