92 dự án Nam Định dự kiến ưu tiên đầu tư: Xây cầu vượt sông Đáy, cảng biển tại Ninh Cơ

Nam Định dự kiến ưu tiên đầu tư 92 dự án thuộc các ngành, lĩnh vực hạ tầng giao thông; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; phát triển vùng kinh tế biển; hạ tầng thương mại, dịch vụ; hạ tầng văn hóa, xã hội...

Tại báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong hồ sơ trình đề nghị thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nam Định dự kiến đến năm 2050, đầu tư 92 dự án thuộc các ngành, lĩnh vực hạ tầng giao thông; hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp; hạ tầng cụm công nghiệp; hạ tầng đê điều, thủy lợi; phát triển vùng kinh tế biển; hạ tầng thương mại, dịch vụ; hạ tầng văn hóa, xã hội; hạ tầng xử lý môi trường.

Cụ thể, về dự án đầu tư giao thông vận tải từ ngân sách Nhà nước, tỉnh ưu tiên dự án có tính kết nối liên vùng, đặc biệt là các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng, hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ...

Một số dự án nổi bật là dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy và thực hiện GPMB tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với vốn đầu tư dự kiến 3.400 tỷ đồng; dự án tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển 6.000 tỷ tại các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng; dự án cảng biển tại Ninh Cơ (khu vực ngoài cửa Lạch Giang) 20.000 tỷ tại huyện Nghĩa Hưng.

Về dự án văn hóa, xã hội sử dụng ngân sách Nhà nước, tỉnh ưu tiên đầu tư trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp Tỉnh; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất các cơ sở y tế công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập công lập chưa tự chủ về đầu tư; đầu tư cơ sở bảo trợ xã hội công lập; cơ sở cai nghiện…

Lĩnh vực công nghiệp, một số ngành công nghiệp nền tảng được lựa chọn để ưu tiên phát triển; các ngành công nghiệp thiết yếu và phù hợp như công nghiệp chế biến chế tạo; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng & xuất khẩu…. được ưu tiên thu hút đầu tư.

Đối với các dự án thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực thương mại – dịch vụ, tỉnh dự kiến hình thành một số khu, điểm du lịch, dịch vụ quy mô lớn; tập trung vào các sản phẩm dịch vụ du lịch với các sản phẩm chủ đạo là du lịch sinh thái; du lịch văn hóa lịch sử, tôn giáo, tâm linh...

Một số dự án lớn là dự án xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp sân golf tại khu vực ven biển tỉnh Nam Định tại địa bàn các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng với vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.

 

 

 

 

 

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. (Ảnh chụp màn hình).

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030
Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.