Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu đường sắt vượt sông Ninh Cơ ở Trực Ninh, Nam Định

Một cầu đường sắt dự kiến được xây dựng vượt sông Ninh Cơ thuộc địa bàn các xã Trực Mỹ, Trực Đại, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Sơ đồ vị trí dự kiến xây cầu đường sắt vượt sông Ninh Cơ.

Theo sơ đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Nam Định trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu đường sắt vượt sông Ninh Cơ dự kiến được xây dựng thuộc địa bàn huyện Trực Ninh.

Đây là cây cầu đường săt kết nối từ xã Hồng Quang, huyện Nam Trực đến thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu.

Trên địa bàn huyện Trực Ninh, cầu vượt đường sắt đi qua địa bàn xã Trực Mỹ và Trực Đại. Đây là đoạn gần với phà Đại Nội vượt sông Ninh Cơ.

Trên địa bàn xã Trực Mỹ, cầu vượt đường sắt chủ yếu đi qua đất nông nghiệp đoạn gần trạm bê tông Thanh Đại.

Vị trí cầu đường sắt vượt sông Ninh Cơ cách phà Đại Nội khoảng 500 m.

Theo dự kiến quy hoạch như trên, một vài nhà dân gần nhà thời giáo họ Sa Ngoại có thể bị thu hồi thi làm đường sắt và cầu.

Vượt sông Ninh Cơ, cầu đường sắt nối sang địa bàn các thôn Cường Nghĩa, Cường Phú xã Trực Đại.

Đáng chú ý, tại vị trí này cũng dự kiến quy hoạch cầu đường bộ vượt sông Ninh Cơ trên đường 488.

Theo dự kiến quy hoạch, đây là cây cầu vượt sông Ninh Cơ trên tuyến đường sắt Nam Định - Thịnh Long kết nối cảng biển với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Như vậy theo quy hoạch, khu vực này sẽ có 2 cầu gồm cầu đường bộ và đường sắt vượt sông Ninh Cơ.