Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Cửu Yên nối xã Hùng Sơn - Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương

Một cầu vượt sông Cửu Yên dự kiến được xây dựng nối các xã Hùng Sơn - Ngũ Hùng của huyện Thanh Miện, Hải Dương.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Cửu Yên ở huyện Thanh Miện, Hải Dương.

 Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Cửu Yên dự kiến được xây dựng ở huyện Thanh Miện.

 Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất nêu trên, cây cầu này có thể thuộc địa bàn các xã Hùng Sơn và Ngũ Hùng của huyện Thanh Miện.

Đây là cây cầu trên tuyến đường tỉnh mới, kết nối từ đường 38B đoạn thôn Triệu Nội, xã Hùng Sơn, vượt sông Cửu Yên sang xã Ngũ Hùng và nối vào đường tỉnh 396 (trục đông tây) đoạn cụm công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh Giang.

Theo quy hoạch, tuyến đường liên tỉnh mới đi qua khu vực giáp ranh của các xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang và Ngũ Hùng, Thanh Miện.

Tuyến đường liên tỉnh này sẽ kết nối với đường tỉnh 396.

 Theo dự thảo bản đồ Phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cầu vượt sông Cửu Yên sang xã Hùng Sơn.

Đây là khu vực giáp ranh của huyện Thanh Miện và Ninh Giang, Hải Dương.

Bên phía xã Hùng Sơn, cầu có thể được đặt ở địa bàn thôn Phù Nội.

Bên phía xã Hùng Sơn, tuyến đường liên tỉnh mới có thể đi trùng với đường từ QL38B đến trạm bơm Đò Luồi.

Tuyến đường liên tình này kết nối với QL38B hiện hữu đoạn thôn Triệu Nội, xã Hùng Sơn.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ Phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).