Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Bắc Hưng Hải nối xã Văn Tố - Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương

Một cầu vượt sông Bắc Hưng Hải dự kiến được xây dựng kết nối các xã Văn Tố - Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Bắc Hưng Hải.

 Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cầu vượt sông Bắc Hưng Hải dự kiến được xây dựng ở gần cầu Vạn, huyện Tứ Kỳ.

Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu trên tuyến đường 392 mới, kết nối từ đoạn đường 392 khu vực vực giáp ranh giữa xã Minh Đức và xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Tuyến đi qua xã Minh Đức, vượt sông Bắc Hưng Hải, sang địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, sau đó vượt sông Thái Bình sang huyện Thanh Hà.

Tuyến đường dẫn và cầu theo quy hoạch đi qua khu vực giáp ranh giữa thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, giao với đường tỉnh 391.
Bên phía thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, cầu và đường dẫn chủ yếu đi qua đất nông nghiệp.
Đường 392 quy hoạch mới giao với đường 391 hiện hữu đoạn cách trường THPT Tứ Kỳ 2 khoảng 310 m.

Tuyến đường và cầu chủ yếu đi qua đất nông nghiệp, nghĩa trang và khu vực tập kết rác thải.

Tuyến đường 392 theo quy hoạch đi qua xã Chí Minh, vượt sông Thái Bình đoạn đò Bầu sang địa bàn xã Lập Lễ, huyện Thanh Hà.

Vượt sông Bắc Hưng Hải, cầu nối sang địa bàn thôn Vạn, xã Minh Đức.

Theo quy hoạch, cầu sẽ đi qua khu vực thôn Vạn, xã Minh Đức và hướng về trường mầm non xã Minh Đức.

Đáng chú ý, tuyến đường 392 quy hoach mới có thể đi qua nhiều nhà dân thuộc thôn Vạn trước khi hướng về đường tỉnh 392.