Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sộng Rạng nối Thanh Hà - Kim Thành, Hải Dương

Một cầu vượt sông Rạng dự kiến được xây dựng kết nối xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà với xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương.

 Sơ đồ vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Rạng.

 Theo bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Rạng dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Thanh Hà và Kim Thành.

Theo bản đồ nêu trên, cây cầu dự kiến quy hoạch có thể thuộc địa bàn xã Liên Hòa, huyện Kim Thành và Thanh Xuân, huyện Thanh Hà.

Đáng chú ý, theo quy hoạch, đây là cây cầu trên tuyến đường nối từ QL10, Hải Phòng qua huyện An Lão sang Kim Thành, Thanh Hà, Hải Dương. Theo quy hoạch, trên địa bàn xã Liên Hòa, cầu có thể đi qua nhiều nhà dân.

Bên phía xã Liên Hòa, cầu có vị trí cách chùa Khánh Thiện khoảng 760 m, cầu vượt sông Rạng sang thôn Xuân Đám, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà.

Tuyến đường kết nối cầu vượt sông Rạng đi từ địa bàn thôn Thái Nguyên, xã Liên Hòa.

Vượt sông Rạng, cầu có thể đi sang khu vực xứ Bến So, thôn Xuân Đám, xã Thanh Xuân.
Đáng chú ý, bên phía xã Thanh Xuân, cầu cũng có thể đi qua một số nhà dân thôn Xuân Đám.

Theo quy hoạch, tuyến đường kết nối cầu sẽ đi qua khoảng giữa UBND xã Thanh Xuân và trường THCS. Từ đây, tuyến đi sang xã Thanh Thủy và kết nối với đường tỉnh 390.

Đây là một trong nhiều cây cầu dự kiến quy hoạch kết nối các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Hải Dương.

Tuyến đường dẫn lên cầu có thể giao với đường tỉnh 396 kéo dài theo quy hoạch.