Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu vượt sông Cửu An nối Ân Thi, Hưng Yên với Thanh Miện, Hải Dương

Một cây cầu vượt sông Cửu An dự kiến được xây dựng nối huyện Ân Thi, Hưng Yên với Thanh Miện, Hải Dương.

Sơ đồ vị trí quy hoạch xây cầu nối Hưng Yên - Hải Dương.

Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, một cây cầu vượt sông Cửu An dự kiến được xây dựng nối Hưng Yên với Hải Dương.

Đây là cây cầu thuộc địa bàn các xã Tân Trào, huyện Thanh Miện và Đa Lộc, Văn Nhuệ, huyện Ân Thi.

Bên phía xã Tân Trào, tuyến đường dẫn lên cầu sẽ đi qua làng An Xá, gần UBND xã Tân Trào.

Theo dự thảo bản đồ Phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là cây cầu trên tuyến đường tỉnh 393 quy hoạch mới ở Hải Dương. Bên phía xã Tân Trào, cầu đi qua khu vực nghĩa trang gần cầu Từ Ô.

Cầu quy hoạch vượt sông Cửu An ở vị trí cách cầu Từ Ô nối Thanh Miện với Ân Thi khoảng 300 m.

Bên phía tỉnh Hưng Yên, cầu có thể đi qua khu vực giáp ranh giữa xã Đa Lộc và xã Văn Nhuệ, huyện Ân Thi.

Phần đường dẫn lên cầu có thể đi qua thôn Hoàng Xuyên, xã Văn Nhuệ.

Với vị trí này, bên phía xã Văn Nhuệ, cầu có thể đi qua một số nhà dân.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi giai đoạn 2021-2030, tuyến đường dẫn này sẽ đi qua một số cụm công nghiệp như Đa Lộc, Văn Nhuệ ở hai bên đường 39D.

Trong tương lai, khi được xây dựng, đây sẽ là trục kết nối mới giữa tỉnh Hải Dương và Hưng Yên.

(Đồ họa trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo dự thảo bản đồ Phương án quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).