Tổng vốn trung hạn cho ba dự án cao tốc trọng điểm phía Nam hơn 60.000 tỷ đồng

Sau khi rà soát khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng số vốn có thể cân đối trong kỳ trung hạn 2021 - 2025 cho ba dự án cao tốc gồm Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là khoảng 60.124 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ký gửi báo cáo mới nhất tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Theo đó, nguồn vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến bố trí cho ba dự án là hơn 26.147 tỷ đồng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất.

Đối với nguồn vốn từ rà soát, sắp xếp lại kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc không tính toán phần vốn tiết kiệm 5% do chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, Bộ đã rà soát, dự kiến có thể cân đối, sắp xếp lại từ kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội phân bổ hơn 6.600 tỷ đồng.

Số vốn này sau khi ưu tiên cân đối hai đoạn cấp bách nối thông đường Hồ Chí Minh (Chợ Chu - ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận) khoảng 4.450 tỷ đồng, số còn lại khoảng 2.203 tỷ đồng sẽ cân đối cho ba dự án cao tốc nêu trên.

Ngoài ra, nguồn vốn cho ba dự án còn dự kiến bố trí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội khoảng 9.620 tỷ đồng; nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 khoảng gần 13.800 tỷ đồng.

Tham gia đầu tư ba dự án cao tốc trọng điểm còn có nguồn vốn ngân sách địa phương. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các địa phương có dự án đi qua tổ chức họp HĐND để quyết nghị số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách địa phương cam kết tham gia khoảng 50% chi phí giải phóng mặt bằng các dự án thành phần. Đến nay đã có 5/8 địa phương ban hành nghị quyết của HĐND về việc bố trí kế hoạch vốn ngân sách địa phương đầu tư dự án.

Sau khi rà soát khả năng cân đối các nguồn vốn, tổng số vốn có thể cân đối trong kỳ trung hạn 2021 - 2025 cho ba dự án khoảng 60.124 tỷ đồng. Trong đó, năm 2022 dự kiến giải ngân 562 tỷ đồng, năm 2023 dự kiến giải ngân gần 25.000 tỷ đồng, năm 2024 dự kiến giải ngân 15.458 tỷ đồng và năm 2025 dự kiến giải ngân hơn 19.100 tỷ đồng. Số vốn chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng hơn 24.300 tỷ đồng.

Với số vốn được cân đối, dự kiến dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành năm 2025. Các dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025 và cơ bản hoàn thành tuyến trong năm 2026.

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông quan trọng, bao gồm vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, vành đai 3 TP HCM, đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

chọn
Người dân sẽ khó mua bất động sản hơn thời gian tới?
Theo chuyên gia, các luật mới có hiệu lực sẽ tạo điều kiện tháo gỡ pháp lý, đẩy nhanh thỏa thuận giữa doanh nghiệp với người dân về giải phóng mặt bằng. Song, có thể giá BĐS sẽ tăng vì quy định tính giá đất theo giá thị trường, khiến việc tiếp cận BĐS của người dân khó khăn hơn.