TP Bến Tre dự kiến sẽ mở rộng diện tích

Tỉnh Bến Tre đã thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính của TP Bến Tre theo hướng điều chỉnh sang các xã: Sơn Hòa, An Hiệp, Hữu Định (Châu Thành); Sơn Phú (Giồng Trôm); Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc).

 1 góc TP Bến Tre hiện nay. (Ảnh: baodongkhoi.vn)

Theo Báo Điện tử Chính phủ, TP Bến Tre được công nhận là đô thị loại II thuộc tỉnh vào năm 2019. Theo quy hoạch tổng thể phát triển TP Bến Tre đến năm 2030, TP Bến Tre trở thành đô thị loại I, là đô thị hiện đại trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ TP. Bến Tre và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đặt ra mục tiêu xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2030. Đây là điều kiện để TP Bến Tre có bước phát triển đột phá trong thực hiện mục tiêu trên, gắn với mô hình thành phố thông minh.

Để thực hiện mục tiêu trở thành đô thị loại I, tỉnh Bến Tre đã thống nhất phương án mở rộng địa giới hành chính của TP Bến Tre theo hướng điều chỉnh sang các xã: Sơn Hòa, An Hiệp, Hữu Định (Châu Thành); Sơn Phú (Giồng Trôm); Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc).

Tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư, vận dụng các chính sách ưu đãi, kêu gọi và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch.

Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, các dự án chỉnh trang đô thị, các dự án khu dân cư mới. Với các dự án đã có quyết định đầu tư, cần tạo điều kiện để sớm triển khai thực hiện. Hoàn chỉnh thủ tục thực hiện dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP Bến Tre. 

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh tiếp cận các nguồn vốn vay ODA khác để thực hiện dự án xử lý nước thải và các dự án chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục đầu tư nâng chất các cơ sở giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cho biết, TP Bến Tre đang phối hợp với các sở, ngành tỉnh Bến Tre điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng đô thị gắn với các chỉ tiêu phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh; cụ thể  xây dựng nghị quyết đô thị thông minh với 5 nội dung: Quản lý chiếu sáng; quản lý an ninh trật tự - an toàn giao thông; quản lý môi trường; quản lý đất đai và xây dựng chính quyền số.

chọn
KĐT gần 10.000 tỷ ở TP Phủ Lý về tay doanh nghiệp liên quan Tasco, có thể triển khai trong năm nay
Mặt Trời Hà Nam vừa qua đã được chấp thuận là nhà đầu tư của Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý. Tổng Giám đốc doanh nghiệp - ông Trịnh Xuân Nam hiện đang đứng tên tại 4 công ty con do Tasco sở hữu 100% vốn điều lệ.