TP Đà Lạt sẽ mở rộng diện tích gấp 4 lần, rộng hơn cả Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ

Với phương án sáp nhập huyện Lạc Dương, diện tích TP Đà Lạt sẽ tăng gấp 4,3 lần so với hiện nay lên 1.707 km2, vượt qua diện tích một số địa phương trực thuộc Trung ương như TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng hay TP Cần Thơ.

Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44, trong đó có kết luận nội dung quan trọng về phương án sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030, Báo Lâm Đồng đưa tin.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận cơ bản thống nhất phương án thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện giai đoạn 2023 - 2025, gồm: sáp nhập đơn vị hành chính 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 gồm xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; xã Quảng Lập vào xã Ka Đô thuộc huyện Đơn Dương. Cùng với đó, sẽ sáp nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt. 

Trước đó, vào ngày 22/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký công văn đề nghị Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp 3 đơn vị hành chính huyện (huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh, huyện Cát Tiên) thành 1 đơn vị hành chính huyện trong giai đoạn 2023 - 2025.

Theo tìm hiểu của người viết, TP Đà Lạt hiện nay có diện tích hơn 393 km2, còn huyện Lạc Dương có diện tích khoảng 1.314 km2. Như vậy, sau khi sáp nhập, diện tích TP Đà Lạt sẽ tăng lên thành 1.707 km2, rộng gấp 4,3 lần so với hiện nay.

Với diện tích 1.707 km2, TP Đà Lạt sẽ có diện tích lớn hơn một số địa phương trực thuộc Trung ương như TP Hải Phòng (1.508 km2); TP Đà Nẵng (1.285 km2) hay TP Cần Thơ (1.439 km2).

chọn