TP HCM: Đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện; các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc TP, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP về đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP đề nghị các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, đơn vị đẩy mạnh việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, bắt buộc đạt được 3 chỉ tiêu trong năm 2021.

Đó là tổ chức đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh. Tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh.

Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc, thành viên, chấn chỉnh, xử lý kịp thời để đảm bảo công tác đấu thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị đạt được chỉ tiêu theo lộ trình.

Mặt khác, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các Tổng Công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc TP chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.