TP HCM định hướng phát triển cảng biển tầm quốc tế đến 2050

Theo kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP HCM, đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển TP HCM đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới.

Cảng Cát Lái - một trong các cảng biển của TP HCM. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ trang TP HCM, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định về kế hoạch triển khai thực hiện phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP HCM của Tổ công tác liên ngành theo văn bản ngày 2/3/2022.

Theo đó, dự kiến đến năm 2030 phát triển cảng biển TP HCM (trong nhóm cảng biển số 4) đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP HCM, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế TP HCM.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TP HCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 đến năm 2030 hàng hóa thông qua từ 461 đến 540 triệu tấn (hàng container từ 23 đến 28 triệu TEU); hành khách từ 1,7 đến 1,8 triệu lượt khách. 

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh hoặc đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông (đường sắt, đường bộ, đường thủy), hệ thống cảng cạn, trung tâm logistics... kết nối hệ thống hạ tầng cảng biển TP HCM đồng bộ, hiệu quả. 

Trong đó, ưu tiên nghiên cứu quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ kết nối đồng bộ với cảng biển mới khu vực Cần Giờ vào quy hoạch chung TP HCM.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải về quy hoạch các bến cảng khách quốc tế gắn với các vùng động lực phát triển du lịch; nghiên cứu quy hoạch, sớm đầu tư cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ. 

Tổ chức thực hiện di dời các bến cảng trên sông Sài Gòn và tiếp tục nghiên cứu di dời các khu bến khác phù hợp với phát triển không gian đô thị TP HCM.

Đến năm 2050, xây dựng hoàn thiện cảng biển TP HCM đồng bộ, hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới, đáp ứng các tiêu chí cảng xanh; đáp ứng đầy đủ, hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP HCM.

Tổng sản lượng hàng hóa của cảng biển TP HCM và các cảng biển khác trong nhóm cảng biển số 4 tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5% đến 3,8%/năm; hành khách tăng trưởng bình quân khoảng từ 0,9 đến 1%/năm.

Để thực hiện mục tiêu trên, TP HCM thực hiện 3 nhóm giải pháp gồm Tham mưu, đề xuất về tổ chức thực hiện quy hoạch theo quyết định ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tham mưu UBND TP HCM phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng "Kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cảng biển TP HCM theo quy hoạch và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030". 

Xây dựng "Kế hoạch di dời, chuyển đổi công năng phù hợp quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị của TP HCM đối với khu bến trên sông Sài Gòn". Nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án cảng container trung chuyển quốc tế tại huyện Cần Giờ.

chọn