TP HCM sẽ triển khai 8 dự án vay ODA với tổng vốn hơn 121.000 tỷ đồng

UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính sớm xem xét và xúc tiến các thủ tục về thỏa thuận vay vốn cho metro số 1, cải tạo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2, dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2,...

UBND TP vừa có báo cáo về tình hình chuẩn bị thực hiện 8 dự án sử dụng vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi.

Hiện tại, TP triển khai thực hiện 8 dự án với tổng vốn đầu tư 121.213 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án nhóm A và 2 dự án nhóm B (4 dự án có tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng). Vốn ODA 101.504 tỷ đồng, vốn đối ứng 19.709 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã giao năm 2021, vốn ODA hơn 12.550 tỷ đồng.

Trong 8 dự án trên, có nhiều dự án trọng điểm như: Tuyến metro số 1 (Bến Thành  - Suối Tiên), metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực các kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2), vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2,…

TP HCM sẽ triển khai 8 dự án vay ODA với tổng vốn hơn 121.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Metro số 1 là 1 trong những dự án ưu tiên tại TP HCM. Dự án lùi tiến độ tới năm 2022 mới vận hành thương mại, tổng vốn đầu tư 43.600 tỷ đồng. (Ảnh: Zing News).

Hiện tại, theo Pháp luật TP HCM, các dự án ODA của TP chưa có số giải ngân của kế hoạch năm 2021. Trước tình hình này, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Tài chính sớm xúc tiến các thủ tục về thỏa thuận vay vốn cho metro số 1, với tổng vốn vay tiếp theo là 41.738 triệu yen Nhật.

Ngoài ra, TP kiến nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định cho vay lại đối với dự án cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực các kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 (khoản vay lần 4) theo phương án vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ.

TP cũng kiến nghị Bộ KH&ĐT sớm xem xét về kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) các dự án: Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2; dự án giảm thất thoát nước tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn 2010 - 2015.

Trước đó, trong năm 2020, TP không thực hiện thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi. Cũng trong năm qua, TP HCM ký hợp đồng cho vay Chương trình Hỗ trợ Chính sách phát triển cho ngân sách địa phương với tổng giá trị 125 triệu USD, từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Thế giới.

chọn