TP Kon Tum đấu giá 38 thửa đất, khởi điểm từ 1,2 tỷ đồng/thửa

38 thửa đất ở nông thôn tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, có diện tích từ 280 m2/thửa đến 531,7 m2/thửa.

Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum.

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 38 thửa đất ở nông thôn tại dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn TP Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 1), xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Diện tích các thửa đất từ280 m2/thửa đến 531,7 m2/thửa.

38 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 1,2 đến 2,08 tỷ đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm của các thửa đất là hơn 47,78 tỷ đồng.

 

Thông tin 38 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình). 

Buổi công bố giá đã trả được tổ chức từ 8h ngày 24/11 tại sảnh Pơ Lang, địa chỉ số 30 Bạch Đằng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 16h30 ngày 21/11, tại số 40 Bùi Xuân Phái, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Khách hàng xem tài sản từ ngày thông báo đến 10h ngày 21/11, trong giờ hành chính, tại dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư các công trình trên địa bàn TP Kon Tum kết hợp với mở rộng, phát triển khu dân cư (giai đoạn 1), xã Đăk Blà, TP Kon Tum.

Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 16h30 ngày 21/11 tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, số 40 Bùi Xuân Phái, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum; hoặc tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Kon Tum, số 234 Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum, số điện thoại 02603934555.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.