Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum được UBND tỉnh ban hành ngày 24/12/2020.

Theo đó, Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện đầy đủ, đồng bộ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn;

Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Về lĩnh vực đột phá, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến; đẩy mạnh phát triển du lịch với nhiều loại hình; tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ).

Kế hoạch cũng nêu ra một số chỉ tiêu chủ yếu. Cụ thể về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2025, tỷ trọng nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 19 - 20%, nhóm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 32 - 33%, nhóm ngành dịch vụ đạt 42 - 43%;

GRDP bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên (tương đương trên 3.000 USD); thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt tăng bình quân 8,2%/năm và đạt trên 5.000 tỷ đồng vào năm 2025. tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 250 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 118.000 tỷ đồng.

Về văn hóa - xã hội, đến năm 2025, dân số trung bình đạt khoảng 620.000 người, tỷ lệ tăng tự nhiên dưới 12‰; tuổi thọ trung bình của người dân đạt 68 tuổi; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 4%/năm; có ít nhất 4 huyện và TP Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 60 xã (70,6% số xã) đạt chuẩn xã nông thôn mới;

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 60% (trong đó, đào tạo nghề trên 44%); bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 6.000 lao động (đến năm 2025 đạt khoảng 7.000 lao động); tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên 38,4%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 25%;

Về tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, mầm non đạt trên 50%, tiểu học 70%, trung học cơ sở 50%, trung học phổ thông 55%; tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 51‰ và trẻ em dưới 1 tuổi còn dưới 32,5‰;

Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 34% và tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 17%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa 60%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 90%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 86%; tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 40%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện trên 99,8%.

Về môi trường, đến năm 2025, độ che phủ rừng (có tính cây đa mục tiêu) đạt 64%; tỷ lệ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường trên 85%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý ở đô thị trên 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%.

Về quốc phòng an ninh, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt 90% trở lên. Đến năm 2025, có trên 80% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum. TẠI ĐÂY

chọn
Hà Nội thông qua thành lập quận Gia Lâm
Sáng 22/9/2023, tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Gia Lâm.