Kon Tum mục tiêu phủ kín 100% quy hoạch phân khu đến 2030

Đến năm 2030, Kon Tum dự kiến có 13 đô thị, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu (đối với các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới) các đô thị đạt 100%.

Một góc TP Kon Tum. (Ảnh: kontum.gov.vn).

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Nghị quyết quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, đến năm 2025, Kon Tum đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 40%, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 0,77 - 1%.

Toàn tỉnh sẽ có 11 đô thị đến 2025, trong đó: 1 đô thị loại II (TP Kon Tum), 3 đô thị loại IV (huyện Ngọc Hồi, thị trấn Đăk Tô, thị trấn Đăk Hà), 7 đô thị loại V (gồm 4 đô thị hiện hữu: Thị trấn Đăk Rve, thị trấn Măng Đen, thị trấn Sa Thầy, thị trấn Đăk Glei; thành lập mới 3 đô thị tại trung tâm các huyện: Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai).

100% các đô thị có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển đô thị. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt khoảng 11-16%. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6 - 8 m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt trên 24 m2.

Về mục tiêu đến năm 2030, Kon Tum có tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đạt tối thiểu 45%, tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt trên 1%.

Toàn tỉnh sẽ có từ 11 đến 13 đô thị, trong đó: 1 đô thị loại II (TP Kon Tum), 4 đô thị loại IV (thị xã Ngọc Hồi, thị trấn Đăk Tô, thị trấn Đăk Hà, thị trấn Sa Thầy), 6 đến 8 đô thị loại V (thị trấn Đăk Rve, thị trấn Măng Đen, thị trấn Đăk Glei, thị trấn Kon Rẫy, thị trấn Tu Mơ Rông, thị trấn Ia H’Drai; dự kiến thành lập mới từ 1 đến 2 đô thị loại V tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy và tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei).

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu (đối với các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới) các đô thị đạt 100%. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị đạt trên 16%. Diện tích cây xanh bình quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 8 - 10 m2. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 30 m2.

chọn
Doanh thu bất động sản giảm 96%, Năm Bảy Bảy lãi mỏng 500 triệu sau 6 tháng
Nửa đầu năm 2024, doanh thu mảng bất động sản của NBB giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu từ hợp tác đầu tư tăng trưởng cao, song cũng bị bào mòn bởi chi phí lãi vay lớn. Kết quả, NBB chỉ lãi gần nửa tỷ đồng sau 6 tháng, cách xa mục tiêu lãi cả năm là 18 tỷ đồng.