Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 5/2/2013.

Phạm vi và quy mô lập quy hoạch

Phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với quy mô 138.116 ha. Ranh giới phía bắc giáp tỉnh Quảng Nam; phía nam giáp huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai; phía đông giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía tây giáp huyện Đăk Tô, Đăk Hà tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu và nhiệm vụ

Cụ thể hóa định hướng phát triển Măng Đen trở thành vùng du lịch sinh thái mang tầm cỡ quốc gia, gắn việc phát triển du lịch và các ngành kinh tế khác với việc phát triển cộng đồng dân cư, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững và giữ gìn văn hóa đặc thù của địa phương. Quy hoạch đợt đầu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Xác định các kế hoạch, chương trình đầu tư và cơ chế quản lý phù hợp với việc tôn tạo, khai thác các cảnh quan thiên nhiên, tạo cơ sở để đáp ứng các nhu cầu và thu hút dự án đầu tư phát triển vùng du lịch và các khu thắng cảnh;

Làm cơ sở thực hiện các quy hoạch cụ thể, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và phát huy giá trị của vùng du lịch, đồng thời bảo tồn sinh thái và nền văn hoá mang đậm bản sắc của địa phương.

Phân vùng và tuyến du lịch

Toàn vùng Kon Plông được chia làm 4 vùng dựa trên vị trí, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển, bao gồm vùng du lịch đô thị Kon Plông (vùng du lịch trung tâm) của Vùng du lịch Măng Đen; vùng du lịch phía bắc (vùng liên kết, hỗ trợ); vùng du lịch phía đông bắc (vùng liên kết, hỗ trợ - xã Ngọc Tem); vùng du lịch phía đông (vùng liên kết, hỗ trợ - xã Hiếu, xã Pờ Ê).

Các tuyến du lịch gồm Kon Plông và vùng phụ cận; tuyến du lịch Kon Plông - Đăk Tăng - Măng Bút theo tuyến Tỉnh lộ 676 và Tỉnh lộ 680B; tuyến du lịch Kon Plông - Đăk Nên theo hướng tuyến Tỉnh lộ 676; tuyến Kon Plông - Ngọc Tem theo hướng tuyến đường Đông Trường Sơn; tuyến Kon Plông - Hiếu - Pờ Ê theo hướng tuyến Quốc lộ 24.

*XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030

 Bản vẽ định hướng phát triển không gian:

Bản vẽ định hướng phát triển không gian.


  Bản vẽ Quy hoạch giao thông:
 

 
  Bản vẽ Quy hoạch giao thông.