Kon Tum kiểm tra lại các cuộc đấu giá đất năm 2020, 2021

Tỉnh sẽ kiểm tra lại các trường hợp đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong hai năm 2020 và 2021. Với các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành hoặc Thanh tra tỉnh,... thực hiện và đã có kết luận thì không kiểm tra lại.

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản về việc kiểm tra công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra là việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại các cơ quan, địa phương. 

Kon Tum kiểm tra lại các cuộc đấu giá đất năm 2020, 2021. (Ảnh minh họa: Hạ Vũ).

Cụ thể, số lượng các trường hợp đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (đối với các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành hoặc Thanh tra tỉnh,... thực hiện và đã có kết luận thì không kiểm tra lại).

Kiểm tra việc tham mưu ban hành hoặc ban hành văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền về việc đưa tài sản ra đấu giá tài sản; lập phương án đấu giá; chuẩn bị hồ sơ đấu giá; xác định và phê duyệt giá khởi điểm; thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó tỉnh cũng sẽ kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc phê duyệt kết quả đấu giá tài sản; công tác giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản;...

Đối tượng kiểm tra lần này là các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Thời gian từ 1/1/2020 đến 31/12/2021.

Hồi tháng 1, tỉnh Kon Tum cũng ban hành văn bản yêu cầu các địa phương trên địa bàn tăng cường rà soát việc tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng pháp luật, công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong đấu giá đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi.

Tag:
chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.