Kon Tum hút 19 dự án 1.656 tỷ đồng trong 8 tháng

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kon Tum đã chấp thuận đầu tư 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1.656 tỷ đồng, trong đó, có 10 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 173 tỷ đồng; 9 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 1.483 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án với tổng vốn đăng ký gần 1.656 tỷ đồng. Tính riêng trong tháng 8, có 3 dự án với tổng vốn đăng ký 296 tỷ đồng (1 dự án tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế và 2 dự án ngoài Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế).

Trong 19 dự án đầu tư vào tỉnh từ đầu năm tới nay, có 10 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 173 tỷ đồng; 9 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký 1.483 tỷ đồng.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản được duy trì. Trong tháng 8, thành lập mới 19 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ 545 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là 247 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ khoảng 4.724 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 8, thành lập mới 3 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã được thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 36 hợp tác xã (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ). Toàn tỉnh hiện có 223 hợp tác xã với 1.135 lao động thường xuyên; 218 tổ hợp tác với 2.236 thành viên.

Để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh, UBND tỉnh xác định tiếp tục tăng cường đối thoại, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hút đầu tư.

Ngoài ra, tiếp tục theo dõi, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và phê duyệt bổ sung Khu Công nghiệp sản xuất, chế biến Dược liệu tập trung.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.