TP Việt Trì, Phú Thọ đấu giá cho thuê hai lô đất thương mại dịch vụ hơn 12.000 m2

Lô đất thương mại, dịch vụ 11.608 m2 tại phường Gia Cẩm, và lô đất thương mại, dịch vụ 450 m2 tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, sẽ được tổ chức đấu giá cho thuê vào ngày 21/3 tới đây.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ  (Trung tâm).

Cụ thể là quyền sử dụng đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với lô đất thương mại, dịch vụ tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Lô đất có diện tích 11.608 m2 với mục đích sử dụng làm đất thương mại dịch vụ, thời gian thuê 50 năm. 

Giá khởi điểm là hơn 184,21 tỷ đồng; bước giá 500 triệu đồng; tiền đặt tước 36 tỷ đồng; tiền hồ sơ 3 triệu đồng.

Và quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với lô đất thương mại, dịch vụ thu hồi của CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì tại phường Bến Gót, TP Việt Trì.

Lô đất có diện tích 450 m2 với mục đích sử dụng làm đất thương mại dịch vụ, thời hạn thuê 50 năm.

Giá khởi điểm gồm giá trị quyền sử dụng đất hơn 84,18 triệu đồng/năm và giá trị tài sản gắn liền với đất hơn 627,77 triệu đồng; bước giá đối với giá trị quyền sử dụng đất là 5 triệu đồng/năm; bước giá đối với giá trị tài sản gắn liền với đất là 5 triệu đồng; tiền đặt trước 600 triệu đồng; tiền hồ sơ một triệu đồng.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ từ 7h30 ngày 3/3 đến 11h30 ngày 18/3 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia và Trung tâm.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá từ 7h30 ngày 3/3 đến 11h30 ngày 18/3 trực tiếp tại Trung tâm.

Thời gian thẩm định điều kiện tham gia đấu giá từ ngày 14/3 đến 20/3.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu trả giá từ 7h30 ngày 3/3 đến 11h30 ngày 18/3 bằng hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Tổ chức, doanh nghiệp nộp tiền đặt trước từ ngày 16/3 đến 20/3 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Tổ chức, doanh nghiệp có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất hoặc liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia để xem thực địa trong hai ngày 15/3 và 16/3.

Buổi công bố giá được tổ chức lúc 9h ngày 21/3 tại Phòng học số 5, Tầng 2 nhà Giảng đường Hội trường Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia, địa chỉ số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, số điện thoại 02437.622.619.

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.