TPBank dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 23/4

TPBank lên kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp là ngày 26/3.
TPBank dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 23/4 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong. (Ảnh: TPBank).

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) vừa có quyết định dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào sáng ngày 23/4 tới.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp là ngày 26/3. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Phòng họp Diamond - Tầng 8, Tòa nhà TPBank, Số 57, Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung cuộc họp bao gồm việc thông qua báo cáo HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt 4.300 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước và vượt gần 8% so với kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của ngân hàng đạt 206.316 tỷ đồng, tăng 24,47% so với thời điểm cuối năm trước và vượt hơn 14% kế hoạch năm. Tổng huy động đạt 184.953 tỷ đồng, tăng 25,15%. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn tăng gấp 5 lần.

Tỷ lệ nợ xấu của TPBank tính đế cuối năm 2020 ở mức 1,14%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 12,8% theo chuẩn Basel II.

Về các chỉ tiêu hiệu quả tài chính, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng đạt lần lượt 1,89% và 29,5%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập hoạt động thuần (CIR) ở mức 39,69%.

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...