Trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù cho TP HCM tại Kỳ họp thứ 5

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP HCM và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 20/3, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP HCM và các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ cho ý kiến và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV.

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XV dự kiến diễn ra vào tháng 5/2023 tới. Hiện tại, TP HCM đang thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 54 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Tuy nhiên,  thực tiễn đòi hỏi cần thiết phải có một nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54, tạo điều kiện cho TP HCM khơi thông nguồn lực và tạo đà phát triển trở lại.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyếtl ần 2 (ngày 18/2/2023) gồm 12 điều đối với 6 lĩnh vực và một nội dung về Cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền và tổ chức bộ máy hành chính TP Thủ Đức.

Trong đó, 6 lĩnh vực gồm: quản lý đầu tư; tài chính ngân sách; quản lý đô thị và tài nguyên môi trường; ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào TP HCM; quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, ủy quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất lại một số cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết số 54.

chọn
Hải Phòng yêu cầu Kinh Bắc khởi công các dự án Tràng Cát, Tràng Duệ 3 vào giữa 2024
TP Hải Phòng đã yêu cầu nhà đầu tư các dự án Khu đô thị Tràng Cát và KCN Tràng Duệ 3 tập trung thực hiện theo tiến độ, khởi công các dự án vào tháng 5 và tháng 6/2024.