Văn khấn cúng khởi công sửa nhà đúng chuẩn

Trước khi tiến hành thi công sửa nhà gia chủ cần làm mâm lễ để cúng các vị thần thánh, gia tiên cầu cho mọi việc thuận lợi hanh thông. Dưới đây là bài văn khấn cúng khởi công sửa nhà cho bạn tham khảo.

Vì sao cần cúng khởi công sửa nhà

Theo quan niệm dân gia dù là sửa nhà hay xây nhà mới gia chủ đều phải làm mâm lễ cúng cho các vị thần, gia tiên để cầu mong mọi việc thuận lợi. Bởi vì mỗi một vùng đất đều có thổ thần, long mạch của vùng đất đó. Chính vì thế khi sửa nhà cúng chính là việc làm gián tiếp đụng chạm đến long mạch và các vị thần cai quản khu đất ở. Làm một mâm lễ cúng cúng chính là để xin phép các vị thần linh cầu mong họ phù hộ độ trì cho mọi việc hanh thông.

 ảnh: xaynhangaviet

Mâm cúng khởi công sửa nhà gồm những gì?

Một mâm cúng khởi công sửa nhà gia chủ có thể tham khảo các món lễ vật dưới đây:

1 con gà

1 bộ tam sên

1 đĩa xôi hoặc bánh chưng.

1 bát gạo, một bát nước.

1 đĩa muối.

1 bộ áo quần Quan Thần Linh, mũ, hia tất cả màu đỏ, kiếm trắng.

Rượu trắng.

1 đinh vàng hoa.

1 cái oản đỏ.

1 lễ vàng tiền.

1 ngũ quả.( nên có 1 trái dừa )

5 lá trầu, 5 quả cau

9 bông hoa hồng đỏ.

1 đĩa muối gạo.

 ảnh: vndoc

Văn khấn cúng khởi công sửa nhà

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Quan Đương niên.

Con kính lạy các Tôn thần bản xứ.

Tín chủ (chúng) con là:................ (họ tên)

Ngụ tại:............ (địa chỉ nhà)

Hôm nay ngày... tháng... năm..... tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén hương dâng lên trước án, có lời xin thưa: Vì tín chủ con muốn sửa chữa căn nhà ở địa chỉ........... là ngôi đương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu chúng con. Nay con chọn được ngày lành tháng tốt, tín chủ con xin kính cáo chư vị linh thần, cúi xin soi xét và cho phép con được sửa chữa.

Tín chủ con lòng thành kính mời ngài Kim Niên Đường Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa Long Mạch Tôn thần và cùng tất cả các vị Thần cai quản khu vực này. Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời của con, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho chúng con mọi chuyện thuận lợi, công việc hanh thông, chủ thợ bình an, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con cúi lạy xin phổ cáo với các vị Tiền chủ, Hậu chủ và các vị Hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc quanh quất khu vực này, xin mời tới đây thụ hưởng lễ vật, phù trì, cũng như chủ thợ đôi bên, khiến cho an lành, công việc chóng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

chọn
Nhiều khu công nghiệp đang xây dựng dọc tuyến đường nối hai cao tốc qua tỉnh Hưng Yên
Tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình qua tỉnh Hưng Yên đang có nhiều khu công nghiệp khởi công, xây dựng hạ tầng.