Viện Phát triển giáo dục ĐH Sài Gòn lập quy hoạch Khu đô thị ĐH quốc tế ở Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn nghiên cứu, lập phương án quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị giáo dục Đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh.
Quảng Nam cho nghiên cứu quy hoạch dự án Đô thị Đại học quốc tế ở Phú Ninh - Ảnh 1.

Một góc huyện Phú Ninh. (Ảnh: quangnam.dcs.vn).

UBND tỉnh Quảng Nam vừa qua có văn bản gửi Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn thống nhất chủ trương cho nghiên cứu, lập phương án quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị giáo dục Đại học quốc tế tại huyện Phú Ninh.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Viện này lập phương án quy hoạch, đề xuất đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. 

Viện này cần sớm làm việc với các Trường Đại học có uy tín trên thế giới để có các cam kết hợp tác trong quá trình thực hiện dự án; bổ sung tài liệu chứng minh việc huy động nguồn lực tài chính để thực hiện dự án đảm bảo nhu cầu, tiến độ đầu tư; nội dung, quy mô, tiến độ đầu tư và đưa vào hoạt động của các công trình, các giai đoạn,...

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, làm việc với Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn để cập nhật, bổ sung ý tưởng, quy mô, phạm vi nghiên cứu vào đồ án quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía Đông, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, làm căn cứ triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án. 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và Viện Phát triển giáo dục Đại học Sài Gòn rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tổng hợp vào báo cáo chuẩn bị làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

Trước đó hồi tháng 6/2021, UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc với các ngành và địa phương liên quan về quy hoạch dự án Khu đô thị giáo dục tại huyện Phú Ninh. 

Theo kết luận, về bản chất, đây là một khu đô thị với chức năng chính phục vụ cho giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, có quy mô diện tích lớn, chuyển đổi đất rừng sản xuất và đất lúa nhiều, thuộc thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện Phú Ninh được giao chịu trách nhiệm rà soát các quy hoạch liên quan, xác định hiện trạng đất đai, xây dựng, dân cư, các dự án đã đầu tư trong phạm vi nghiên cứu. Trên cơ sở đó, sơ bộ đề xuất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho toàn bộ dự án và theo từng giai đoạn.

chọn