Viễn thông MobiFone chuyển sang mô hình công ty công nghệ

MobiFone bắt tay với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) vừa hợp tác với công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), công ty tư vấn hàng đầu thế giới, nhằm xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số đi đầu tại Việt Nam.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu của MobiFone là tích cực, chủ động tham gia vào quá trình chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trở thành một trong những doanh nghiệp số đi đầu tại Việt Nam, nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số, nội dung số.

Trong đó phát triển dựa trên việc chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển hạ tầng và cung cấp dịch vụ mạng di động 5G; xây dựng và phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao; triển khai các công nghệ mới có khả năng bứt phá mạnh mẽ như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain), Big Data và thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR)…

Do đó, thông qua sự hợp tác lần này, EY Việt Nam sẽ tham gia tư vấn cho MobiFone các giải pháp toàn diện thông qua trợ giúp phân tích và đánh giá mang tính chiến lược về tình hình thị trường, dự báo quy mô, xu hướng thị trường; đánh giá nguồn lực, cơ hội và thách thức của MobiFone.

Từ đó, hoàn thiện tầm nhìn, mục tiêu, sứ mệnh tổng thể của MobiFone giai đoạn phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng và đổi mới mô hình kinh doanh, mô hình tăng trưởng với chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể và các chiến lược thành phần về mạng viễn thông, CNTT, truyền thông, R&D, nhân sự và các công cụ KPI quản lý chiến lược...

Về phía mình, đại diện MobiFone khẳng định, việc lựa chọn và bắt tay hợp tác với một đơn vị tư vấn chiến lược uy tín tầm cỡ hàng đầu thế giới, MobiFone quyết tâm chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang công ty công nghệ, cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số và nội dung số.

Liên quan đến tình hình hoạt động của MobiFone, năm 2020 MobiFone ghi nhận 30.500 tỷ đồng doanh thu, bằng 88% chỉ tiêu doanh thu năm 2020, lợi nhuận trước thuế ước đạt 4.600 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch đề ra 28%.

Năm nay, MobiFone được giao mục tiêu doanh thu đạt trên 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 3.928 tỷ đồng. Đồng thời tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu (ROE) của công ty mẹ là 17,29%.

So với kế hoạch năm 2020, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 đang thấp hơn lần lượt là 3.283 tỷ đồng và 1.164 tỷ đồng.

Năm 2021, kế hoạch của MobiFone là tập trung đầu tư, tối ưu để tăng cường vùng phủ, chất lượng mạng di động, nâng cao tốc độ, trải nghiệm di động 4G cho khách hàng. Đồng thời sẽ chú trọng phát triển mạng 5G trên cơ sở lựa chọn tỉnh/thành phố theo hướng tối ưu hiệu quả đầu tư.

Cùng với EVN và Viettel, MobiFone là một trong 3 doanh nghiệp nhà nước được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lựa chọn đưa vào dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đại diện cho lĩnh vực viễn thông với nhiệm vụ dẫn dắt các thành phần kinh tế khác.

Theo Bộ, MobiFone là doanh nghiệp có tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt trong ba doanh nghiệp viễn thông (MobiFone, Viettel, VNPT).

Bên cạnh đó, MobiFone còn là doanh nghiệp có công nghệ và hệ thống quản trị tốt do trước đây đã được kế thừa các kinh nghiệm quản trị của Tập đoàn Kinnevik/Comvik (Thụy Điển) theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Ngoài ra, định hướng đầu tư của MobiFone sẽ tập trung chuyển đổi số rất mạnh và xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tư nhân.

chọn
BGI muốn nâng chiều cao dự án Diamond Bay từ 9 lên 25 tầng, đang gom thêm đất ở Hải Dương và Quảng Trị
Năm 2024, Tập đoàn BGI đặt mục tiêu lãi 81 tỷ đồng, khởi công 3 dự án là BGI Diamond Bay, dự án Kiến Giang 1 và dự án Bích Động. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư thêm 3 dự án tại Hải Dương và Quảng Trị.