Việt Nam nhập siêu hơn 880 triệu USD trong nửa đầu tháng 12

Trong nửa đầu tháng 12/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 12,28 tỷ USD, giảm 8,3% trong khi nhập khẩu đạt 13,17 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ 1 tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 883 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,18 tỷ USD.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2020 (từ ngày 1/12 đến ngày 15/12) đạt 25,45 tỷ USD, giảm 2,5%, tương ứng giảm 651 triệu USD so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.  

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 12/2020 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/12 đạt 515,27 tỷ USD, tăng 4,5%, tương ứng tăng 22,05 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ 1 tháng 12/2020, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 883 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,18 tỷ USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 năm 2020 đạt 12,28 tỷ USD, giảm 8,3%, tương ứng giảm 1,11 tỷ USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 11/2020.

Cụ thể giảm ở một số nhóm hàng như điện thoại các loại và linh kiện giảm 188 triệu USD, tương ứng giảm 9%; móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 150 triệu USD, giảm hơn 10%; sắt thép các loại giảm 103 triệu USD, giảm 32,7%; phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 103 triệu USD, giảm 20,5%...

Như vậy, tính đến hết 15/12, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 267,22 tỷ USD, tăng hơn 6% tương ứng tăng 15,44 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2020 đạt 13,17 tỷ USD, tăng 3,6%, tương ứng tăng 461 triệu USD về số tuyệt đối so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.

Trong đó, chủ yếu ở một số nhóm hàng như máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 185 triệu USD, tăng 10,6%; phương tiện vận tải khác và phụ tùng tăng 62 triệu USD, tương ứng tăng 111,5%...

Tuy nhiên, một số nhóm hàng lại giảm như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 214 triệu USD, tương ứng giảm 6,5%; quặng và khoáng sản giảm 57 triệu USD, giảm 49,3%... so với kỳ trước.

Như vậy, tính đến hết 15/12, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 248,04 tỷ USD, tăng 2,7%, tương ứng tăng 6,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

chọn