Vinaconex thay đổi phương án đầu tư vốn tại Vinaconex 25 và NEDI2

Vinaconex vừa công bố thay đổi phương án đầu tư vốn tại côn ty con Vinaconex 25 và rót vốn cho NEDI2 nhằm lấy lại quyền chi phối doanh nghiệp này chỉ sau hơn một tháng bán vốn cho nhà đầu tư ngoại.

Hội đồng quản trị Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) vừa công bố nghị quyết thay đổi phương án đầu tư vốn tại hai công ty gồm CTCP Xây dựng số 25 (Vinaconex 25, mã: VCC) và CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 (NEDI2, mã ND2).

Cụ thể, Vinaconex quyết định nhận chuyển nhượng tối đa hơn 6,43 triệu cổ phiếu ND2, tương ứng 12,86% vốn điều lệ của NEDI2. Nếu thành công, tổng số cổ phần ND2 mà doanh nghiệp sở hữu có thể lên đến 25,55 triệu đơn vị, tương đương 51,1% vốn điều lệ NEDI2. Qua đó, Vinaconex dự kiến lấy lại quyền chi phối tại công ty điện này.

Trước đó, Vinaconex đã công bố phương án chào mua công khai gần 7 triệu cổ phần ND2, chỉ sau hơn một tháng chuyển nhượng 17,5 triệu cổ phần ND2 cho Toyota Tsusho Corporation (TTC), đồng thời giảm sở hữu tại ND2 từ 73,24% về 38,24%.

Cùng với đó, Vinaconex cũng thông tin sẽ nhận chuyển nhượng tối đa 1,84 triệu cổ phần VCC, dự kiến nâng tổng số cổ phần tại Vinaconex 25 mà công ty đang sở hữu lên gần 8 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 66,33% vốn điều lệ.

Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng theo dự quyết trên thấp hơn số lượng cổ phiếu mà Vinaconex mới đây đã công bố muốn chào mua công khai (2,88 triệu cổ phiếu VCC). Hiện, Vinaconex đang là công ty mẹ của Vinaconex 25 với tỷ lệ nắm giữ 51% vốn chủ sở hữu.

Vinaconex dự kiến nhận chuyển nhượng phần vốn tại hai công ty trên trong quý II năm nay.

Tag:
chọn